Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-08-01 16:34:33    
Trng ai hoc nhn dn TQ thanh lp Vin quc hoc u tin trong trng ai hoc va cao ng TQ

Xin Hua
Theo Tn Hoa Xa: thich ng vi nhu cu hoc thut nhn vn va phat trin vn hoa TQ ngay nay, Trng ai hoc nhn dn TQ se thanh lp Vin quc hoc u tin trong trng ai hoc va cao ng TQ, lp quc hoc ky th nht se chinh thc tuyn sinh vao thang 9 nm nay.

Gn y, Hiu trng Trng ai hoc nhn dn TQ Ky Bao Thanh noi, Vin quc hoc Trng ai hoc nhn dn TQ se trc tip am nhim cng tac giang day nghin cu va bi dng nhn tai chuyn nghip quc hoc, ng thi se thanh lp Vin nghin cu quc hoc Trng ai hoc nhn dn TQ. Vin nghin cu quc hoc se am nhim t chc chc nng nghin cu quc hoc lin khoa, Vin. Vin quc hoc se ap dung hinh thc kt hp gia xy dng mi va cung chia se, d inh m cac phong nghin cu giang day tng quan nh phong nghin cu c s quc hoc, phong nghin cu giang day kinh in quc hoc, phong nghin cu giang day Han hoc quc t v.v.

Trng ai hoc nhn dn TQ mi ngi nghin cu Hng Lu Mng ni ting Phung Ky Dung lam Vin trng Vin quc hoc.

c bit, lp quc hoc Trng ai hoc nhn dn TQ bt u tuyn sinh vao nm 2005, se ap dung hinh thc kt hp gia tuyn sinh trong toan quc vi lai tuyn chon sau khi vao Trng hoc, mi nm tam tuyn sinh khoang 20 n 30 ngi. Trong khoang mt tun trc va sau khi Sinh vin mi h chinh quy nm 2005 vao hoc, nha trng se khuyn khich nhng sinh vin mi co hng thu nghin cu quc hoc va va c s kin thc quc hoc trong sinh vin tt ca chuyn nghip, ghi tn tham gia thi vao chuyn nghip quc hoc. Cuc thi chu trong kim tra th vn ngn, nha trng se tuyn chon theo quy m tuyn sinh thc t. mau chong bi dng nhn tai, cui hoc ky nay, Trng ai hoc nhn dn se chon khoang 20 hoc sinh t trong hoc sinh nm 2004 thanh lp lp quc hoc nm 2004 theo nguyn tc t nguyn. Lp quc hoc se hoc 6 nm, ap dung hinh thc hoc lin tuc bng c nhn va thac si, sau khi tt nghip co th trc tip bng thac si. Mt s ngi thanh tich xut sc co th tin c trc tip hoc bng tin si chuyn nghip tng quan quc hoc,co th hoc lin tuc bng thac si va tin si.

Hiu trng Ky Bao Thanh noi, Trng ai hoc nhn dn TQ thanh lp Vin quc hoc, la mt cach lam th tim toi ch mn hoc va ch bi dng nhn tai kiu mi. Sp xp khoa trinh lp quc hoc se tun theo yu cu t thp n cao, lin h mt thit va tim tin, d inh chia lam ba giai oan. Khoa trinh chu yu bao gm ba mang ln kin thc c s quc hoc, tinh thn y nghia bao ham cua quc hoc, phng phap nghin cu hoc vn cua quc hoc.

c bit, quc hoc la chi mn hoc vn mn hoc thut, ly lun, vn hoa phng ty tin hanh nghin cu va giang giai i vi vn hoa truyn thng va hoc thut TQ, ni dung chu yu la cac mn kinh s t tp v.v, chu trong vic nghin cu va k tha tinh thn vn hoa thi c TQ. Nm 1992 S nghin cu khoa vn Trng ai hoc Bc Kinh m mn quc hoc, nm 1925 Trng ai hoc Thanh Hoa tng m Vin nghin cu quc hoc. Thp nin 90 th ky 20 n nay, mt s trng ai hoc trong nc TQ tng m lp quc hoc .