Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-07-22 17:27:21    
Trung Quc tr thanh nc va khach cua l hi Gi-ne-v nm 2005

Xin Hua
Theo Tn Hoa xa, nhn li mi cua cuc du lich Gi-ne-v va uy ban t chc l hi Gi-ne-v, Trung Quc se tham gia l hi Gi-ne-v nm 2005 din ra t ngay 4 n 14 thang 8 vi danh nghia la nc chu va khach

Trong bui hop bao tai Gi-ne-v ngay 20, cuc trng cuc du lich Gi-ne-v Cri-xti-an Rey noi, nm nay la ky nim hai nc Thuy si -- Trung Quc thit lp quan h ngoai giao tron 55 nm, s hp tac trn cac linh vc chinh tri, kinh t, thng mai, du lich ngay mt phat trin gia hai nc , c bit la nm ngoai, Thuy si tr thanh nc n du lich cua cng dn Trung Quc, nganh du lich cua hai nc a c phat trin manh. ng Rey noi, mi Trung Quc lam nc chu va khach cua l hi Thuy Si ln nay la cang nhiu ngi Thuy si hiu bit nn vn hoa lu i va a dang cua Trung Quc, cung cp c hi nhn dn hai nc trao i ln nhau.

Hoat ng nc chu va khach cua Trung Quc do vn phong bao chi quc vu vin Trung Quc, ai s quan Trung Quc tai Thuy si va uy ban t chc l hi Gi-ne-v cung ng ra t chc bao gm 5 ni dung: mt la, trin lam tranh anh "Di san th gii cua Trung Quc" va trin lam nhip anh "Sc thu hut cua Vn Nam"; hai la, vo thut Thiu lm , phong canh Vn Nam, m nhac phng ng va hn Trng An; ba la , biu din hang thu cng dn gian tinh T Xuyn va tinh Giang T; bn la, t chc trin lam tranh anh, biu din vn ngh va tun in anh phi hp vi vic ky nim Lin hp quc thanh lp tron 60 nm tai cung Van nin; nm la, bn phao hoa va diu hanh thi trang quy m.

L hi Gi-ne-v la l hi du lich mi nm din ra mt ln do cuc du lich Gi-ne-v t chc, n nay a co 50 nm lich s, dn dn tr thanh l hi du lich rt c moi ngi trn th gii hoan nghnh. K t nm 1997, uy ban t chc mi nm mi mt nc lam nc "chu va khach". Trung Quc tr thanh nc khach va chu l hi Gi-ne-v ln th 58. Theo thng k cua cuc du lich Gi-ne-v, trong thi gian din ra l hi nay se co 3 triu lt du khach n tu tp tai Gi-ne-v, thanh ph ni ting th gii nay.

ai s Trung Quc tai Gi-ne-v Chu Bang Tao a phat biu tai bui hop bao rng, nm nay Trung Quc va Thuy si thit lp quan h ngoai giao tron 55 nm, Lin hip quc thanh lp tron 60 nm, lai ky nim Trung Quc va Thuy si ky kt hip nghi Thuy si la ni n cua du khach Trung Quc tron 1 nm, Trung Quc nhn li mi n tham gia l hi Gi-ne-v vi danh nghia nc chu va khach chinh la kt tinh cua tinh hu nghi Trung Quc Thuy si, mang y nghia su xa, mong thng qua cac hat ng cua l hi ln nay, se khin cho cac ban trn th gii chng kin b mt hin cua Trung Quc, ng thi thuc y hn na s giao lu va hp tac trn cac linh vc chinh tri, kinh t mu dich, vn hoa, giao duc, khoa hoc ky thut va du lich gia hai nc Trung QucThuy si.