Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2004-10-26 22:50:04    
Ba�ng gi�� ta�u li�n v��n TQ-VN

cri

Ba�ng gi�� tau li�n v��n Qu��c t�� tuy��n B��c kinh-Ha� N��i

Chi��u B��c kinh�Ha� N��i

:: Ta�u T5 cha�y ca�c nga�y Th�� 5 va� chu� nh��t ha�ng tu��n

T�n ga

���n

�i

B��c Kinh T�y

----

16:16

Tha�ch Gia Trang

18:54

18:57

Tri�nh Ch�u

22:37

22:43

Ha�n Kh��u

03:36

03:38

Vu� X��ng

03:57

04:05

Tr���ng Sa

07:23

07:29

Ho�nh D��ng

09:21

09:29

Vi�nh Ch�u

11:34

11:40

Qu�� L�m

14:30

14:36

Li��u Ch�u

16:45

16:53

Nam Ninh

20:00

21:15

B��ng T���ng

01:05

02:40

Vi��t Nam

 

 

���ng ��ng

02:21

03:50

Ha� N��i

08:10

-

 

 

Chi��u Ha� N��i-B��c Kinh

::Ta�u M1 cha�y ca�c nga�y th�� 3 va� th�� 6 ha�ng tu��u

T�n ga

���n

�i

Vi��t Nam

 

 

Ha� N��i

-

18:30

���ng ��ng

22:40

00:00

Trung Qu��c

 

 

B��ng T���ng

01:41

03:25

Nam Ninh

07:00

09:50

Li��u Ch�u

12:39

12:47

Qu�� L�m

14:58

15:06

Vi�nh Ch�u

18:10

18:16

Ho�nh D��ng

20:22

20:30

Tr���ng Sa

22:21

22:29

Vu� X��ng

01:49

01:57

Ha�n Kh��u

02:16

02:18

Tri�nh Ch�u

07:10

07:16

Tha�ch Gia Trang

10:56

10:58

B��c Kinh T�y

13:38

----