Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2004-10-08 09:48:28    
Nm vn hoa Phap sp khai mac tai Trung Quc

cri
Ngay 10 thang 10 , Nm vn hoa Phap c dy cng tru bi se long trong m man tai Trung Quc , a Nm vn hoa do hai nc Trung Quc va Phap ln lt t chc tai mi nc t nm 2003 n nm 2005 vao giai oan hai .

Nm vn hoa Phap se la hoat ng vn hoa nc ngoai ma Trung Quc t chc co quy m ln nht , cung la hoat ng vn hoa ma Phap t chc nc ngoai co quy m ln nht t trc n nay .

Anh : ng Long-pai , ngi phuc trach phia Phap Uy ban hn hp t chc nm vn hoa tai hai nc Trung Phap gii thiu : Nm vn hoa Phap se th hin ba chu : th nht la hoat ng co quy m ln gn gui vi qun chung ; th hai la cac loai hinh ngh thut Phap th hin tinh thn sang tao ; th ba la cac hang muc khoa hoc cng ngh cao va giao duc th hin tinh thn cai cach .

Nm vn hoa Phap hin nay a xac inh 179 hang muc vi ni dung phong phu nh : thit k , ngh thut tao hinh , in anh , vn hoa va ngh thut sn khu , ngoai ra con bao gm trin lam , hi thao khoa hoc v v...

ng Long-pai noi , vi s coi trong cao cua chinh phu hai nc Trung Phap , Nm vn hoa Trung Quc t chc tai Phap a thu c thanh cng to ln . i vi Nm vn hoa Phap sp khai mac tai Trung Quc , chinh phu Phap cung rt coi trong va quan tm . Tng thng Phap Xi-rc se i thm chinh thc Trung Quc t ngay 8 n ngay 12 thang 10 , m man cho Nm vn hoa Phap .

ng Long-pai nhn manh , Nm vn hoa Phap sp khai mac se dng ti ng ao khan gia Trung Quc mt mm c vn hoa Phap thinh soan vi ni dung phong phu , chc chn se tht cht hn na mi quan h Trung Phap .