Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2004-09-10 14:57:30    
Cng tac bao v n Hoang thu c tin trin to ln

cri

Nghe Online

Hang Mac Cao n Hoang Trung Quc la di chi hang a pht giao co quy m ln nht , lich s lu dai nht , ni dung phong phu nht trong di chi tng t tai Trung Quc noi ring va trn th gii noi chung . Nm 1987 Hang Mac Cao n Hoang c cng nhn la di san vn hoa th gii .

Hang Mac Cao n Hoang nm ni cach thanh ph n Hoang tinh Cam Tuc khoang 25 ki-l-met v phia ng nam , phia ng chn nui Minh Sa . Hang Mac Cao bt u c xy dng t nm 366 , kt thuc vao nm 1386 , phan anh lich s pht giao , ngh thut va chinh tri xa hi cua Trung Quc bng hinh tng trc tip va gian tip .

T nhng nm 40 th ky 20 , chinh phu Trung Quc a bt u tin hanh cng tac bao v n Hoang , c bit la sau khi nha nc Trung Hoa mi thanh lp nm 1949 , Trung Quc tng cng hn na bao v n Hoang . Vin nghin cu n Hoang gm nhiu can b chuyn nghip , la mt c quan quan trong bao v va quan ly Hang Mac Cao n Hoang .

T nhng nm 80 th ky 20 , can b nghiu cu hoa hoc cua Trung Quc bt u hp tac vi nhiu c quan hu quan nc ngoai trin khai vic giam sat khi tng mi trng vung Hang Mac Cao n Hoang , tin hanh cac cng vic iu tra , chinh ly va tu sa i vi nhng vn tn tai trn bich hoa bao v kho tang ngh thut hang a quy mn ln nht hin con Trung Quc .

Hang Mac Cao n Hoang hin con hn 700 hang ng , 45 nghin met vung bich hoa . Cac bc bich hoa ep tuyt vi , co gia tri lich s, ngh thut va khoa hoc kha cao , trong o nhiu bc bich hoa c sang tac vao nha ng , a co hn 1000 nm lich s . Nhng vi nhiu nm khng tu s , a co nhiu bc bich hoa tn tai hin trng bi rp , b va rng .

Nhng hin tng nay c hinh thanh nh th nao ? Tin si Vng Huc ng , giam c Vin nghin cu bao v n Hoang cho bit , hin tng bi rp la chi bt mu trn bich hoa bi rp va ri tng lp mt ; hin tng bi rng la chi bich hoa tach ri vi vach a , bich hoa bi rng ; hin tng bi b la chi lp bui trn bich hoa bi kt tu va n ra di s tac ng cua nc va mui .

Nhng hin tng nay a e doa rt nghim trong ti bich hoa . My nm gn y , can b Vin nghin cu n Hoang hp tac vi nha khoa hoc My , a tim ra bin phap hu hiu giai quyt nhng hin tng k trn . ng Vng Huc ng noi :

" Chung ti phai chon mt hang ng tp trung tt ca vn tn tai cua bich hoa , vi vy chung ti chon hang s 85 lam hang hp tac vi My tim giai phap cho tt ca nhng vn nay . "

1  2