Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2004-07-07 14:23:13    
Mt s di san vn hoa va thin nhin th gii cua Trung Quc

cri
Trung Quc co 4 di san vn hoa va thin nhin th gii , o la Hoang Sn , Nga Mi Sn va tng pht Lac Sn , Thai Sn va Vo Di Sn .

Hoang Sn tng c ca ngi ht mc trong thi ky vn hoc va ngh thut hng thinh nht trong lich s Trung Quc . Ngay nay , Hoang Sn ni ting v canh quan hung vi cua no , nhng cy tung ky di moc trn a hoa cng va nhng ngon nui nhp nh trn bin my . Trong con mt du khach , thi si , hoa si va nha nhip anh t t x hi tu v khu thng canh nay , Hoang Sn mai mai co sc quyn ru ky la .

Trong th ky mt , trn inh nui Nga Mi tinh T Xuyn khanh thanh mt ngi chua th pht . Cung vi nhiu ngi chua c xy dng xung quanh , ni nay tr thanh mt trong nhng thanh ia cua pht giao . Tng pht Lac Sn c iu khc trn vach nui vao th ky 8 , cao 71 met , la tng pht ln nht th gii . Ngoai ra , nui Nga Mi con ni ting v ng thc vt phong phu , a dang , t thc vt a nhit i cho n rng cy la kim , loai nao cung co , mt s loai cy a hn 1000 tui .

Nui Thai Sn trang nghim va thing ling lun lun la ni hanh hng cua cac i vua chua trong 2000 nm qua . No kt hp tuyt vi va hai hoa gia cac kit tac nhn tao va cac canh quan thin nhin , la ngun tinh thn cua cac nha ngh thut va hoc gia Trung Quc , la tng trng cua nn vn minh va tin ngng thi c ai Trung Quc .

Day nui Vo Di la khu vc bao v sinh vt ni ting nht min ng nam Trung Quc . Khu vc nui Vo Di a tao mi trng ia d tt ep cho s phat trin va truyn ba li hoc nha ng va nha Tng . T th ky 11 n nay , giao ly anh hng su sc nn vn hoa khu vc min ng Trung Quc . Th ky 1 , nha Han xy dng thu phu hanh chinh kha ln tai khu vc nay , no c bao boc bi bc tng dy vng chc , co gia tri khao c rt cao .