Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c

• Wo ting guo ni de ge

• Tai yang zui hong mao zhu xi zui qin

• Hu huan

• Ban sheng yuan

• Gun gun chang jiang dong shi shui

• Lao shu ai da mi

• Ming tian mo yao jia gei ni

• Qing wang

• Bie shuo wo de yan lei ni wu suo wei
Xem ti��p>>

• Tong zhuo de ni

• Jun gang zhi ye

• Me� Y�u

• L�u ���c Hoa: Zhong guo ren

• ���ng L�� Qu�n: Tian mi mi

• Lu�c Nghi�: Gao Bai
Xem ti��p>>

Quy� vi� va� ca�c ba�n, co� r��t nhi��u ba�n mu��n th�ng qua ch��ng tri�nh "ca nha�c theo y�u c��u cu�a thi�nh gia�" ��� la�m quen v��i ca�c ba�n g��n xa, nh�ng ��� da�nh th��i gian cho ca�c ba�n th���ng th��c nh��ng ba�i ha�t, ba�n nha�c ma� ca�c ba�n �a thi�ch v��i nh��ng l��i chu�c t��t la�nh ���n ba�n be� va� ng���i th�n, n�n L�� Quy�n se� l��n l���t ��a �i�a chi� cu�a ca�c ba�n l�n ma�ng ��� ti��n cho ca�c ba�n li�n h�� v��i nhau, co�n n��u ba�n na�o kh�ng ti��n l�n ma�ng thi� vi��t ro� ��� L�� Quy�n �o�c trong ch��ng tri�nh pha�t thanh. Mong ca�c ba�n ti�m ����c ng���i ba�n tri ky�, nh�ng cu�ng ���ng qu�n th���ng xuy�n li�n h�� v��i L�� Quy�n  ng���i ba�n ph��ng xa lu�n ch�� ���i th� cu�a ca�c ba�n.

• Nhi�p c��u ti�nh ba�n-19 2005-08-12
• Nhi�p c��u ti�nh ba�n-18 2005-08-12
• Nhi�p c��u ti�nh ba�n-17 2005-08-12
• Nhi�p c��u ti�nh ba�n-16 2005-08-12
• Nhi�p c��u ti�nh ba�n-15 2005-08-12
• Nhi�p c��u ti�nh ba�n-14 2005-08-11
• Nhi�p c��u ti�nh ba�n-13 2005-08-11
• Nhi�p c��u ti�nh ba�n-12 2005-08-11
• Nhi�p c��u ti�nh ba�n-11 2005-08-11
• Nhi�p c��u ti�nh ba�n-10 2005-08-10
Xem ti��p>>