Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2004-01-21 15:50:32    
Ngun gc v Tt

cri
Trong cac ngay l, ngay tt c truyn trong dn gian Trung Quc co th noi Tt xun la ngay tt c moi ngi coi trong nht. Tt xun din ra trong thang chap, khi tri gia ret va cung la thi im nng nhan, moi ngi co nhiu thi gian ranh ri. Bi vy cac hoat ng on tt xun cung phong phu a dang hn cac ngay l ngay tt khac, hn na con m a ban sc ring.

Tt xun trong thi c goi la "Nguyn an". Nguyn an co nghia la bui sang ban mai u tin trong nm. T thi n-Thng, moi ngi coi mi chu ky Trng tron, Trng khuyt la mt thang, goi ngay mung 1 thang ging la "Soc", ngay 15 la "Vong". S m u cua mt nm la tinh t ngay "Soc" thang ging, goi la "Nguyn an" hoc "Nguyn nht". n thi Han Vu , T Ma Thin sang lp ra "Lich Thai S" ly thang ging la thang u nm va ngay mung 1 la nm mi. T o tp tuc tinh theo m lich nay c lu truyn cho n ngay nay.

Theo ghi chep trong "Thi Kinh", nm mi m lich hang nm ba con nng dn u ung "ru xun", chuc "i tui", tha sc vui chi, chuc mng nm bi thu. n i Nha Tn con t phao khin cho bu khng khi ngay tt cang thm m a. n i Nha Thanh cac hoat ng t phao, ging en kt hoa, tin a nm cu on mng nm mi cang thm si ng.

cac thi ky lich s khac nhau trong thi c ai Trung Quc, Tt xun co y nghia khac nhau. i Nha Han ly tit "Lp xun" trong 24 tit m lich lam Tt xun. Thi Nam Bc triu lai coi ca mua xun la Tt xun. Nm 1911, Cuc cach mang Tn Hi a lt ach thng tri cua Triu inh Nha Thanh, va quyt inh tinh theo dng lich. ng thi ly ngay mung 1 thang ging m lich la ngay tt Nguyn an va c goi cho n ngay nay.

Tt xun tng trng cho oan kt, thinh vng, s mong c trong nm mi.