Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
• Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh ĐCS TQ phải không ngừng nâng cao khả năng nắm quyền và trình độ lãnh đạo 2006/07/03

Not Found!(404)