Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tng bi th H Cm ao nhn manh CS TQ phai khng ngng nng cao kha nng nm quyn va trinh lanh ao
   2006-07-03 16:58:29    CRIonline

ai chung ti ngay 3 a tin: Mi y, Tng bi th Ban chp hanh Trung ng ang Cng San Trung Quc H Cm ao nhn manh, phai kin tri nm quyn khoa hoc, nm quyn dn chu, nm quyn theo lut, khng ngng nng cao kha nng nm quyn va trinh lanh ao cua ang Cng San TQ.

Tng bi th H Cm ao a noi nhng li trn tai mt hi nghi hoc tp tp th do B chinh tri Trung ng ang Cng San TQ t chc gn y. Tng bi th H Cm ao noi, phai xy dng va thc thi ly lun va ng li phng chm chinh sach cua ang mt cach khoa hoc, n lc khin quyt sach a ra nht la nhng quyt sach quan trong lin quan n quc k dn sinh dn phu hp quy lut khach quan va quy lut khoa hoc. Phai thc s ly li ich cn ban cua ng ao qun chung nhn dn lam im xut phat va im kt thuc cua moi cng tac, thit thc lam tt quyn lc vi dn, tinh cam vi dn, mu cu li ich vi dn. Phai khng ngng hoan thin va m rng dn chu trong ni b ang, tng cng giam sat i vi quyn lc, am bao quyn lc do nhn dn trao cho thc s dung mu cu li ich cho nhn dn.

Tng bi th H Cm ao yu cu cac cp ang uy thit thc ap dung t duy nm quyn khoa hoc, nm quyn dn chu, nm quyn theo lut vao cac cng vic, thuc y cng cuc xy dng hin ai hoa xa hi chu nghia.