Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu tich H Cm ao phat biu tai L mit tinh chao mng 60 nm Quc khanh cua nhn dn cac tng lp Thu
   2009-10-01 11:13:40    cri

Bai phat biu cua Chu tich H Cm ao tai mit tinh chao mng ln th 60 Quc khanh Trung Quc

Tha ng bao toan quc

Tha cac ng chi va cac ban:

Hm nay, chung ta t chc mit tinh trong th chao mng ln th 60 Ngay thanh lp nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa. Trong thi khc vui mng va trang nghim nay, nhn dn cac dn tc ca nc u t hao v han trc s phat trin va tin b cua T quc vi ai, u tran y nim tin i vi tng lai san lan thc hin s phuc hng vi ai cua dn tc Trung Hoa.

Tai y, ti xin thay mt Trung ng ang, Quc hi, Quc vu vin, Chinh hip toan quc va Qun uy Trung ng, bay to s tng nh su sc tt ca cac bc tin bi cach manh va lit si a co cng lao bt hu vi nn c lp dn tc va giai phong nhn dn, vi s giau manh cua t nc va hanh phuc cua nhn dn. Xin gi ti nhn dn cac dn tc ca nc va ng bao yu nc trong va hai ngoai li chuc mng nng nhit nht. Xin gi ti ban be cac nc a quan tm va ung h s phat trin cua Trung Quc li cam n chn thanh nht.

Ngay nay 60 nm trc, nhn dn Trung Quc trai qua phn u gian kh hn 100 nm t thi cn ai a gianh c thng li vi ai cua cach mang Trung Quc, tai y, Chu tich Mao Trach ng a trinh trong tuyn b vi th gii nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa thanh lp. Nhn dn Trung Quc a ng ln t y, dn tc Trung Hoa co hn 5000 nm lich s vn minh t y a bc vao ky nguyn mi phat trin va tin b.

Sau mi nm qua, di s lanh ao cua tp th ban lanh ao Trung ng ba th h vi hat nhn la ng chi Mao Trach ng, ng chi ng Tiu Binh, ng chi Giang Trach Dn va Trung ng k t ai hi ln th 16 cua ang n nay, nhn dn cac dn tc Trung Quc cn cu va thng minh a chung mt y, chung mt long, phn u gian kh, chin thng moi gian nan trc tr va th thach rui ro, a gianh c thanh tu vi ai c ca th gii ghi nhn, a vit ln bai ca hung trang c sc khng ngng. Hm nay, mt nc Trung Quc xa hi chu nghia hng ti hin ai hoa, hng ra th gii va hng v tng lai ang ng sng sng Phng ng cua th gii.

Phat trin va tin b trong 60 nm cua nc Trung Hoa mi a chng minh y u rng: chi co chu nghia xa hi mi cu c Trung Quc, chi co cai cach m ca mi co th phat trin Trung Quc, phat trin xa hi chu nghia, phat trin chu nghia Mac-L-nin. Nhn dn Trung Quc co long tin, co nng lc xy dng tt t nc cua minh, cung co long tin, co nng lc ong gop xng ang cho th gii.

1 2