Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Toan vn ban Bao cao cua Tng Bi th H Cm ao trinh bay tai ai hi ai biu ln th 17 ang Cng san Trung Quc -- IV
   2007-11-26 16:36:48    cri
IV/ Nhng yu cu mi trong phn u thc hin muc tiu xy dng toan din xa hi kha gia.

Chung ta a ct bc i vng chc hng ti muc tiu xy dng toan din xa hi kha gia do ai hi 16 cua ang xac inh, sau nay phai tip tuc n lc phn u, am bao thc hin muc tiu xy dng toan din xa hi kha gia vao nm 2020.

Chung ta cn phai thich ng vi nhng yu cu mi cao hn t ra cho s phat trin cua nc ta trn c s muc tiu xy dng toan din xa hi kha gia do ai hi 16 cua ang xac inh trc s bin i mi cua tinh hinh trong va ngoai nc, thun theo s mong i mi co cuc sng tt hn cua nhn dn cac dn tc, nm chc xu th va qui lut phat trin kinh t, xa hi, kin tri cng linh c ban c cu thanh bi muc tiu c ban va chinh sach c ban v xy dng kinh t, xy dng chinh tri, xy dng vn hoa, xy dng xa hi cua chu nghia xa hi c sc Trung Quc.

---Tng cng tinh nhip nhang trong phat trin, n lc thc hin phat trin kinh t va tt lai va nhanh. Thu c tin trin quan trong trong chuyn i phng thc phat trin, thc hin tng san phm quc ni binh qun u ngi n nm 2020 tng gp 4 ln so vi nm 2002 trn c s u hoa kt cu, nng cao hiu qua, ha thp tiu hao va bao v mi trng. Th ch kinh t thi trng xa hi chu nghia cang thm hoan thin. Kha nng sang tao t chu c nng cao ro rt, ty l ong gop cho tng trng kinh t cua tin b khoa hoc-ky thut c nng cao vi mc ln, bc vao hang ngu cac nc loai hinh sang tao. Ty l tiu dung cua nhn dn c nng cao vng chc, hinh thanh b cuc tng trng thuc y nhip nhang gia tiu dung vi u t va xut khu. C ban hinh thanh c ch thuc y phat trin nhip nhang gia thanh thi va nng thn, gia cac khu vc va b cuc cac khu chc nng chu th. Cng cuc xy dng nng thn mi xa hi chu nghia thu c tin trin quan trong. Ty l dn s thanh thi c nng cao ro rt.

---M rng nn dn chu xa hi chu nghia, bao am quyn li cua nhn dn va cng bng, cng ly xa hi. S tham gia chinh tri cua cng dn c m rng mt cach co trt t. Phng chm chin lc c ban quan ly t nc theo phap lut c thc hin vao chiu su, quan nim phap ch cua toan xa hi c tng cng mt bc, vic xy dng Nha nc phap quyn thu c thanh tu mi. Ch dn chu c s c hoan thin hn na. Kha nng cung cp cac dich vu cng c ban cua Nha nc c tng cng ro rt.

---Tng cng xy dng vn hoa, nng cao ro rt t cht vn minh cua toan dn tc. H thng gia tri hat nhn cua chu nghia xa hi n su vao long ngi, t tng, ao c, np sng tt ep c tn vinh hn na. C ban xy dng ln h thng dich vu vn hoa cng cng che phu toan xa hi, ty trong cua nganh cng nghip vn hoa trong nn kinh t quc dn c nng cao ro rt, sc canh tranh quc t c tng cng, san phm vn hoa ap ng oi hoi cua nhn dn cang thm phong phu.

1 2