• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI

 • • Số lượng phát hành sách "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước" tập 2 trên toàn cầu đã trên 10 triệu cuốn
  • Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời về "Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân" của Mỹ: Đi ngược với chủ đề thời đại
  • Trung Quốc sẽ xây dựng toàn diện chế độ nông dân chuyên nghiệp
  • Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh không được ép buộc nông dân nhập hộ khẩu thành thị với tiền đề từ bỏ quyền sở hữu đất nhà ở ở nông thôn
  • Tỷ lệ đô thị hóa của Trung Quốc tăng lên đến 58,52% - phóng thích động lực phát triển mới
  • Trung Quốc công bố văn kiện số 1 Trung ương năm 2018-bố trí toàn diện thực thi chiến lược chấn hưng làng xã
  More>>
  • Cuốn sách "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc" tập 1 được tái bản và phát hành
  Mới đây, Ban Tuyên truyền Trung ương (Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện) cùng Phòng Nghiên cứu Văn hiến Trung ương và Cục Ngoại văn Trung Quốc đã sửa đổi cuốn sách "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc" xuất bản tháng 9 năm 2014, đổi tên thành "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc" tập 1, do Nhà Xuất bản Ngoại văn tái bản và phát hành trong và ngoài nước.
  Kể chuyện Tập Cận Bình
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Mong muốn của lòng dân   
  Sự ủng hộ và phản đối của đông đảo người dân là vấn đề mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình luôn day dứt. Tổng Bí thư lấy thành quả nghiên cứu của ông Fairbank làm dẫn chứng, trình bày gợi ý lịch sử về thắng lợi của cách mạng Trung Quốc được quyết định bởi sự ủng hộ và phản đối của nhân dân. Ông Fairbank là ai? Mời các bạn cùng theo dõi chương trình hôm nay...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Tam Bất Khi (Ba không lừa dối)   
  Đường lối quần chúng là đường lối công tác căn bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng dẫn câu chuyện "Tam Bất Khi", tức ba không lừa dối để nêu bật tầm quan trọng của việc làm tốt công tác quần chúng. Chương trình hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện "Tam Bất Khi"...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Thượng Hành Hạ Hiệu
  Khi đảm nhiệm lãnh đạo của tỉnh Chiết Giang, Tổng Bí Thư Tập Cận Bình đã kể hai câu chuyện chính diện và phản diện, trình bày vai trò gương mẫu "Thượng Hành Hạ Hiệu" của người cầm quyền...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Bùi Cự Ninh Vu Tùy Nhi Tranh Vu Đường
  Bùi Cự là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà chiến lược và chuyên gia về địa lý trong thời Tùy Đường. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình từng lấy câu chuyện "Bùi Cự Ninh Vu Tuỳ Nhi Tranh Vu Đường" để lưu ý các cán bộ lãnh đạo nhất định phải hoan nghênh và khuyến khích người khác nói thật...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Vong Quốc Chi Âm
  Trong lịch sử Trung Quốc từng xuất hiện rất nhiều triều đại, tìm hiểu nguyên nhân hưng thịnh và diệt vong của các đời nhà vua là rất bổ ích cho nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng lấy câu chuyện "Vong quốc chi âm" để nhắc nhở vấn đề tác phong trong các cán bộ lãnh đạo...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Tam Mệnh Nhi Phủ
  Nhìn nhận đúng đắn quyền lực, quy phạm việc sử dụng quyền lực, có thể nói là ngưỡng cửa đầu tiên thử thách các cán bộ lãnh đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có nhiều trình bày quan trọng đối với quan điểm về quyền lực của các cán bộ lãnh đạo...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Bá Vương Biệt Cơ
  Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã lấy câu chuyện "Bá Vương Biệt Cơ" để lưu ý các cán bộ phải coi trọng vấn đề tác phong Đảng. Mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện "Bá Vương Biệt Cơ".
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Dân Chi Chi Cao
  Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, bài "Khước Tặng Chước Căn" của Trương Bá Hành, "cũng có thể là một tấm gương", bài viết nói lên phải tự giác chấp hành kỷ luật nghiêm khắc bao gồm sử dụng quyền lực phải tuân thủ nghiêm khắc các quy định, làm quan phải liêm khiết...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Chống tham nhũng không có "House of Cards"
  "Kể tốt câu chuyện, một công đôi việc". Kể chuyện sở dĩ đóng vai trò lớn như vậy, là vì nó có thể nhanh chóng thiết lập một mối liên hệ về tình cảm giữa người kể chuyện và người nghe. Hôm nay, mời các bạn cùng đến với câu chuyện "Chống tham nhũng không có 'House of Cards' (Sóng gió chính trường)"...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Yếu Ngôn Diệu Đạo
  Trong bài "Thất Phát", người Tây Hán Mai Thừa từng kể một câu chuyện khiến mọi người phải suy ngẫm, Thái tử nước Sở bị ốm, Ngô Khách chẩn đoán nguyên nhân sinh bệnh là do nản lòng nhụt chí, đơn thuốc đã kê là học tập và tìm hểu "Yếu Ngôn Diệu Đạo"...
  More>>