• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI

 • • Số lượng phát hành sách "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước" tập 2 trên toàn cầu đã trên 10 triệu cuốn
  • Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời về "Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân" của Mỹ: Đi ngược với chủ đề thời đại
  • Trung Quốc sẽ xây dựng toàn diện chế độ nông dân chuyên nghiệp
  • Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh không được ép buộc nông dân nhập hộ khẩu thành thị với tiền đề từ bỏ quyền sở hữu đất nhà ở ở nông thôn
  • Tỷ lệ đô thị hóa của Trung Quốc tăng lên đến 58,52% - phóng thích động lực phát triển mới
  • Trung Quốc công bố văn kiện số 1 Trung ương năm 2018-bố trí toàn diện thực thi chiến lược chấn hưng làng xã
  More>>
  • Cuốn sách "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc" tập 1 được tái bản và phát hành
  Mới đây, Ban Tuyên truyền Trung ương (Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện) cùng Phòng Nghiên cứu Văn hiến Trung ương và Cục Ngoại văn Trung Quốc đã sửa đổi cuốn sách "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc" xuất bản tháng 9 năm 2014, đổi tên thành "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc" tập 1, do Nhà Xuất bản Ngoại văn tái bản và phát hành trong và ngoài nước.