• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI

 • • Số lượng phát hành sách "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước" tập 2 trên toàn cầu đã trên 10 triệu cuốn
  • Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời về "Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân" của Mỹ: Đi ngược với chủ đề thời đại
  • Trung Quốc sẽ xây dựng toàn diện chế độ nông dân chuyên nghiệp
  • Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh không được ép buộc nông dân nhập hộ khẩu thành thị với tiền đề từ bỏ quyền sở hữu đất nhà ở ở nông thôn
  • Tỷ lệ đô thị hóa của Trung Quốc tăng lên đến 58,52% - phóng thích động lực phát triển mới
  • Trung Quốc công bố văn kiện số 1 Trung ương năm 2018-bố trí toàn diện thực thi chiến lược chấn hưng làng xã
  More>>
  • Cuốn sách "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc" tập 1 được tái bản và phát hành
  Mới đây, Ban Tuyên truyền Trung ương (Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện) cùng Phòng Nghiên cứu Văn hiến Trung ương và Cục Ngoại văn Trung Quốc đã sửa đổi cuốn sách "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc" xuất bản tháng 9 năm 2014, đổi tên thành "Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc" tập 1, do Nhà Xuất bản Ngoại văn tái bản và phát hành trong và ngoài nước.
  Kể chuyện Tập Cận Bình
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Vong Quốc Chi Âm
  Trong lịch sử Trung Quốc từng xuất hiện rất nhiều triều đại, tìm hiểu nguyên nhân hưng thịnh và diệt vong của các đời nhà vua là rất bổ ích cho nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng lấy câu chuyện "Vong quốc chi âm" để nhắc nhở vấn đề tác phong trong các cán bộ lãnh đạo...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Tam Mệnh Nhi Phủ
  Nhìn nhận đúng đắn quyền lực, quy phạm việc sử dụng quyền lực, có thể nói là ngưỡng cửa đầu tiên thử thách các cán bộ lãnh đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có nhiều trình bày quan trọng đối với quan điểm về quyền lực của các cán bộ lãnh đạo...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Bá Vương Biệt Cơ
  Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã lấy câu chuyện "Bá Vương Biệt Cơ" để lưu ý các cán bộ phải coi trọng vấn đề tác phong Đảng. Mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện "Bá Vương Biệt Cơ".
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Dân Chi Chi Cao
  Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, bài "Khước Tặng Chước Căn" của Trương Bá Hành, "cũng có thể là một tấm gương", bài viết nói lên phải tự giác chấp hành kỷ luật nghiêm khắc bao gồm sử dụng quyền lực phải tuân thủ nghiêm khắc các quy định, làm quan phải liêm khiết...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Chống tham nhũng không có "House of Cards"
  "Kể tốt câu chuyện, một công đôi việc". Kể chuyện sở dĩ đóng vai trò lớn như vậy, là vì nó có thể nhanh chóng thiết lập một mối liên hệ về tình cảm giữa người kể chuyện và người nghe. Hôm nay, mời các bạn cùng đến với câu chuyện "Chống tham nhũng không có 'House of Cards' (Sóng gió chính trường)"...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Yếu Ngôn Diệu Đạo
  Trong bài "Thất Phát", người Tây Hán Mai Thừa từng kể một câu chuyện khiến mọi người phải suy ngẫm, Thái tử nước Sở bị ốm, Ngô Khách chẩn đoán nguyên nhân sinh bệnh là do nản lòng nhụt chí, đơn thuốc đã kê là học tập và tìm hểu "Yếu Ngôn Diệu Đạo"...
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công bằng thì chính trị sẽ suy thoái": Tứ Tri Cự Kim
  Giỏi kể chuyện là đặc điểm chung của các nhà chính trị và nhà tư tưởng nổi tiếng trong và ngoài nước. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình là một trong số đó. Qua các câu chuyện, Tổng Bí thư Tập Cận Bình giới thiệu văn hóa lịch sử của Trung Quốc, trình bày con đường cải cách và phát triển cũng như chính sách ngoại giao nước lớn của Trung Quốc...
  More>>