• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Tam Mệnh Nhi Phủ

  2018-05-17 08:20:44     CRIonline

  Nhìn nhận đúng đắn quyền lực, quy phạm việc sử dụng quyền lực, có thể nói là ngưỡng cửa đầu tiên thử thách các cán bộ lãnh đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có nhiều trình bày quan trọng đối với quan điểm về quyền lực của các cán bộ lãnh đạo. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu Tổng Bí thư Tập Cận Bình trích dẫn câu chuyện "Tam Mệnh Nhi Phủ" để trình bày quan điểm về quyền lực.

  Trong bài phát biểu tại Hội nghị Công tác Tổ chức toàn quốc ngày 28/6/2013, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói:

  Đương nhiên, dám đảm đương là vì sự nghiệp của Đảng và nhân dân, chứ không phải chủ nghĩa cá nhân, hoành hành ngang ngược, tự cho mình là giỏi nhất không phải dám đảm đương. Đại phu nước Tống thời Xuân Thu Chính Khảo Phụ là quan chức lão thành của mấy đời triều đình, nhưng ông yêu cầu rất nghiêm khắc đối với bản thân, ông khắc lời khuyên răn trên đỉnh đặt trong chùa nhà: Nhất Mệnh Nhi Lâu, Tái Mệnh Nhi Ủ, Tam Mệnh Nhi Phủ. Tuần Tường Nhi Tẩu, Dịch Mạc Dư Cảm Hối. Chiêm Vu Thị, Dục Vu Thị, Dĩ Hồ Dư Khẩu". Có nghĩa là mỗi khi được bổ nhiệm và đề bạt đều càng thêm cẩn thận, lần đầu tiên được đề bạt phải cúi đầu thừa lệnh, lần thứ hai phải khom lưng, lần thứ ba phải cúi gập. Đọc xong câu chuyện này, tôi rất có cảm xúc. Cán bộ của chúng ta đều là cán bộ của Đảng, quyền lực là do Đảng và nhân dân giao phó, càng đòi hỏi phải dám làm, phấn đấu vươn lên khi làm việc, khiêm tốn, cẩn thận và không kiêu căng khi làm người.

  Làm quan mấu chốt là ở liêm khiết, cái gốc của liêm khiết là ở tự ràng buộc. Hơn 2.000 năm trước, Khổng Tử đã đề xuất: "Phóng Vu Lợi Nhi Hành, Đa Oán", làm việc chỉ dựa vào lợi ích sẽ dẫn đến rất nhiều oán hận; "Quân Tử Thực Vu Cầu Bão, Cư Vu Cầu An, Mẫn Vu Sự Nhi Thận Vu Ngô, Tựu Hữu Đạo Nhi Chính Yên, Khả Vi Hảo Học Giã Dĩ", quân tử phải không theo đuổi no đủ về ăn uống, thoải mái về chỗ ở, cần cù làm việc và nhanh nhẹn, nói năng cần thận, nỗ lực học tập những người trau dồi đạo đức. Chính Khảo Phụ, tổ tiên xa xưa của Khổng Tử từ lâu đã giải thích mệnh đề yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân này.

  Chính Khảo Phụ

  Chính Khảo Phụ là Đại phu nước Tống thời Xuân Thu, thế hệ tổ tiên đời thứ bảy của Khổng Tử, lần lượt đảm nhiệm phụ tá của ba vị Vua gồm Đới Công, Võ Công và Tuyên Công. Chính Khảo Phụ rất được ba đời Nhà vua nước Tống coi trọng, làm quan Thượng Khanh, có thể nói là chức vị dưới một người và trên vạn người, tuy nhiên, ông vẫn giữ thái độ quân tử khiêm tốn, làm người xử thế rất cung kính, lễ phép và khiêm tốn. Nhằm cảnh giác, khích lệ, phản tỉnh, giáo dục con cháu, ông đặc biệt khắc chữ trên chiếc đỉnh đặt trong chùa nhà, thế mới có giai thoại "Nhất Mệnh Nhi Lâu, Tái Mệnh Nhi Ủ, Tam Mệnh Nhi Phủ". Chữ "Lâu", "Ủ" và "Phủ" trong văn khắc, ủ cung kính, lễ phép hơn lâu, phủ cung kính, lễ phép hơn ủ, ba động từ này đã thể hiện sinh động tình cảnh Chính Khảo Phụ ở trên vị thế càng cao thì càng cung kính, lễ phép. "Tam mệnh" gắn bó nhau, mức độ tăng dần, có thể nói rất khiêm tốn và cung kính. Sau đó, chủ đề của văn khắc đột nhiên thay đổi – "Tuần Tường Nhi Tẩu, Dịch Mạc Dư Cảm Hối", có nghĩa là, cho dù đi theo lối dưới chân tường cũng không ai dám bắt nạt mình, đây chính là sức mạnh của nhân cách, sức mạnh của phẩm chất và đạo đức.

  Tiếng tăm và câu chuyện của Chính Khảo Phụ được ghi chép trong các cuốn sách như "Sử Ký – Thế Gia Khổng Tử", "Tả Truyện", v.v.. Trong cuốn "Thế Gia Khổng Tử" ghi chép rằng: "Chính Khảo Phụ Tả Đới, Võ, Tuyên, Tam Mệnh Tư Ích Cung" (Chính Khảo Phụ giúp việc ba đời Vua Đới, Võ và Tuyên, ba lần nhận sắc phong đều với thái độ cung kính, lễ phép), làm nổi bật phẩm chất và đạo đức yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân và làm quan thanh liêm. Ông giáo dục con cái và người nhà trau dồi đạo đức và bênh vực chính nghĩa, khiêm tốn, cung kính, lễ phép và tiết kiệm, cũng trở thành giai thoại. Tư Mã Quang trong cuốn "Huấn Kiệm Thị Khang" viết: "Tích Chính Khảo Phụ Chiêm Chúc Dĩ Hồ Khẩu, Mạnh Hi Tử Tri Kỳ Hậu Tất Hữu Đạt Nhân". Đại phu nước Lỗ thời Xuân Thu Mạnh Hi Tử dự kiến gia tộc Chính Khảo Phụ tất sẽ xuất hiện người có tài đức dựa trên "Chính Khảo Phụ Chiêm Chúc Dĩ Hồ Khẩu" (Chính Khảo Phụ miễn cưỡng duy trì cuộc sống). Ngày nay, vở kinh kịch lịch sử mới "Chính Khảo Phụ" do Nhà hát Kinh kịch Bắc Kinh và Nhà hát Lớn quốc gia Trung Quốc phối hợp dàn dựng sẽ đưa câu chuyện của Chính Khảo Phụ lên sân khấu. Phẩm chất làm quan liêm khiết, sử dụng quyền lực một cách khiêm tốn và lễ phép, trung thành và tình nghĩa truyền đời của Chính Khảo Phụ còn sẽ gây ảnh hưởng tới càng nhiều người.

  Phẩm chất khiêm tốn, thanh liêm và cẩn thận của Chính Khảo Phụ như một phòng tuyến tư tưởng trước cám dỗ của quyền lực, đã bảo đảm các cá nhân không vi phạm quy tắc, quyền lực không trật bánh. Phát biểu tại Hội nghị Công tác Tổ chức toàn quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã kể câu chuyện "Tam Mệnh Nhi Phủ" để lưu ý đông đảo đảng viên và cán bộ lãnh đạo, cần tôi luyện bản thân một cách nghiêm khắc, sử dụng quyền lực một cách nghiêm khắc và tuân thủ luật pháp một cách nghiêm khắc, đặt mình ở vị trí thấp hơn.

  Nhìn nhận đúng đắn quyền lực và quy phạm việc sử dụng quyền lực có thể nói là ngưỡng cửa đần tiên thử thách các cán bộ lãnh đạo. Tổng Bí thư Tập Cận Bình có nhiều trình bày quan trọng về vấn đề quan điểm quyền lực của cán bộ lãnh đạo. Trong một bài phát biểu tại Trường Đảng Trung ương, Tổng Bí thư khái quát "quan điểm quyền lực của Chủ nghĩa Mác" thành "quyền từ nhân dân, quyền vì nhân dân". Tại Hội nghị Công tác Tổ chức toàn quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh "Vi Quan Tỵ Sự Bình Sinh Xỉ" (Làm quan nên tích cực làm nên thành tích, lấy làm xấu hổ do qua loa xong chuyện cũng như sợ và tránh gây xích míc). Các cán bộ của Đảng cần dám làm dám đảm đương, phấn đấu vươn lên trong công việc, khiêm tốn, cẩn thận, không kiêu căng khi làm người. Tại buổi tọa đàm với các học viên lớp nghiên cứu chuyên sâu dành cho Bí thư Huyện ủy tại Trường Đảng Trung ương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất yêu cầu "bốn có" gồm trong lòng có Đảng, trong lòng có dân, trong lòng có trách nhiệm, trong lòng có tránh kiêu căng và tham nhũng. Những trình bày quan trọng này đã định hướng cho uốn nắn quan điểm quyền lực của các cán bộ lãnh đạo.

  Lời lưu ký
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>