Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Lm an se hng thu nim vui cu lng sau khi gianh chc v ich -lim-pich
   2008-08-21 12:33:06    cri

Nghe Online

Ti 17 thang 8, sn thi u cu lng -lim-pich Bc Kinh a si ni vi tay vt cu lng Lm an. Nha v ich Giai v ich th gii nm 2007 nay a thc hin c m -lim-pich cua minh trong ti nay va ng ln buc nhn giai thng cao nht. Khi Lm an a tm huy chng vang trc ngc ln mi hn thm thit, khan gia nhit tinh trong sn u a chng kin gi phut nay.

Ting hoan h cua khan gia vang dy khng ngt, cung vi ting hat ngn vang trong sn thi u, Lm an chay n m chm ly hun luyn vin trng i cu lng Ly Vinh Ba cung vi nhng giot nc mt hanh phuc. Trong ting hoan h nhit tinh cua khan gia, anh gi tay chao theo kiu qun s khan gia va phn khi n ni nem cy vt ln khan ai va ci i giy th thao nem ln cho khan gia, chia se nim vui gianh chc v ich vi cac phan hm m. Khi anh khoac Quc ky chao khan gia, bu khng khi trong sn a suc si n tt cung. Gi phut nay, Lm an a ch i 4 nm. Anh noi:

"Ti a i 4 nm ri, bi vi k t -lim-pich A-ten ti a mun gianh huy chng vang, nhng vi s non tre cua minh, nn a bi loai rt sm. 4 nm qua, ti a th nghim rt nhiu, ti nghi rng y a anh hng rt ln trong qua trinh chun bi cho -lim-pich cua ti. Ngoai ra, thi u trn sn nha nn co rt nhiu ngi u mong ti co th gianh huy chng vang, ti cung vy, noi tht long, trc ngay khai mac -lim-pich ti a khng ngu c, ti tin rng, m nay ti se ngu rt ngon."

Ti nay, Lm an khng nhng thng, ma con thng mt cach tuyt i. Vi li chi sc xao, tn cng manh me va khi th cua cy vt s mt th gii, anh a khng ch tit tu cua trn u, lam cho i thu cu, cy vt xp th 2 th gii Li Chng Uy tr tay khng kip. Cy vt Ma-lai-xi-a nay tng thng Lm an tai cup T-mat cach y khng lu rt than phuc s biu hin cua Lm an. Anh noi:

"Ti cho rng hm nay Lm an chi rt xut sc, tc cua anh rt nhanh, ti khng th theo kip, khng sao chng c. "

1 2