Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn ng vin Ma-ra-tng Trung Quc lp thanh tich tt trong lich s -lim-pich Trung Quc
   2008-08-20 15:38:01    cri

Nghe Online

Trong thi u Ma-ra-tng n -lim-pich Bc Kinh din ra sang 17, vn ng vin Trung Quc Chu Xun Tu gianh c huy chng ng vi thanh tich 2 gi 27 phut 7 giy. y khng nhng la tm huy chng ma vn ng vin in kinh Trung Quc gianh c trong -lim-pich, ma con la thanh tich tt nht trong lich s tai -lim-pich cua vn ng vin Ma-ra-tng Trung Quc.

Trong giai oan nc rut cuc thi u Ma-ra-tng n -lim-pich Bc Kinh, vn ng vin lao thanh Ru-ma-ni T-m-xcu a dn trc rt nhiu, chc chn se gianh chc v ich; vn ng vin Trung Quc Chu Xun Tu va vn ng vin K-ni-a En--r-ba vn c gng tranh gianh tm huy chng bac. Cui cung, vi sc bt hn ngi, vn ng vin En--r-ba vt qua Chu Xun Tu v ich trc gianh c huy chng bac; Chu Xun Tu va ng i Chu Tiu Lm ln lt xp th ba va th t. Tra li phong vn sau thi u, Chu Xun Tu lun ti ci cho bit gianh c huy chng ng a rt toai nguyn. Chu Xun Tu noi:

"Hm nay gianh c huy chng ng, ti rt phn khi. Tuy chi la huy chng ng, co le con cach xa so vi s mong i cua moi ngi, moi ngi u mong ti co th gianh chc v ich, nhng ti a c ht sc minh, ti a cam nhn qua trinh thi u cua -lim-pich, iu nay la rt quan trong i vi ti."

ng coi nhe tm huy chng ng nay, chinh no a vit lai lich s Ma-ra-tng Trung Quc tai -lim-pich, bi vi thanh tich tt nht trc y cua vn ng vin Ma-ra-tng Trung Quc chi ng th 5 trong thi u Ma-ra-tng n -lim-pich nm 1988.

Nhng ln trc u la thi u ni t khach qu ngi, ln nay thi u tai Trung Quc, s nhit tinh cua khan gia doc hai bn ng khng nhng c vu cho cac vn ng vin Trung Quc, ma con mang lai sc ep cho ho. Nhng Chu Xun Tu cho bit, chi lun lun gi tm trang binh tinh trong thi u. Chi noi:

"Tuy la -lim-pich, la mt c hi him co, nhng ti lun lun i x thi u ln nay vi tm trang binh tinh nht. Ti nghi rng, bt c la cuc thi u nh th nao, iu quan trong nht la tm trang."

1 2