Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mua xun cua ngi Kh-mu
   2009-10-19 17:05:44    cri

Nghe Online

 

Ngi Kh-mu la nhom ngi co s dn tng i it cua Trung Quc, tng s dn chi co hn 3000 ngi, chu yu sinh sng tai thanh ph Canh Hng va huyn Mng La chu t tri dn tc Thai Xip-xong-ban-na tinh Vn Nam min ty nam Trung Quc, do nm vung xa xi heo lanh, c s ha tng cng cng kem phat trin, phn ln s dn vn sng trong canh ngheo kho. Mua xun nm ngoai, Chinh phu Trung Quc a thc thi mt chng trinh h tr ngi Kh-mu phat trin, mt nm qua, cuc sng cua ngi Kh-mu ra sao?

Lang Nam Khim cua thi trn Thng Vinh huyn Mng La la mt lang ngi Kh-mu, co hn 60 h gia inh. Cac ban va nghe la bai ca dao do ngi ia phng th hin, vi ni dung cam n chinh phu a giup ba con xoa oi giam ngheo.

Trc khi thanh lp Nc Trung Hoa mi, ngi Kh-mu vn vao cui thi ky xa hi nguyn thuy, sng cuc i du canh du c rai rac rng nhit i cua Trung Quc ven bin gii Trung-Lao. Cho n thp nin 70 th ky trc, chinh quyn h tr ngi Kh-mu tai inh c, ho mi co c cuc sng tai inh c n inh. Hin nay, dn lang u c nha mi. Mt cu gia khoang 70 tui noi:

"Trc kia lang rt ngheo, th h cha ng u sng rt kho khn, khng co nha , sau o lu tranh. Hin nay chinh quyn h tr chung ti xy nha mi. Nhng cn nha nay u c xy t nm ngoai."

Thang 3 nm ngoai, nha nc bt u thc thi chng trinh h tr ngi Kh-mu. Chinh quyn huyn Mng La quy hoach u t hn 60 triu ng nhn dn t trong thi gian ba nm, xy dng 12 d an cng trinh lin quan ti nha , thuy li, ng in, giao duc, am bao dn sinh, hn 2200 ngi Kh-mu cua 12 ban lang ia phng c hng li. Hin nay, a hoan thanh xy dng hn 70 km ng nng thn, giai quyt vn nc sach cho gn nghin ngi. Trng lang Nam Khim Nhan Song noi:

"Chung ti chu yu la xy nha, mi h gia inh c h tr 26 n 27 nghin nhn dn t, chi trong na nm ca lang c xy nha mi. Ngoai ra con sa ng, cng thoat nc, phong hop v.v. "

1 2