Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  in anh va phim truyn hinh vi tai "cach mang" cua Trung Quc thay i din mao, thu hut cang nhiu khan gia tre
   2009-10-16 08:47:02    cri

Nghe Online

Hin nay chng trinh truyn hinh va in anh cua Trung Quc ang tr nn a dang hn, trong o mt iu thay i la in anh va phim truyn hinh v tai nhn vt anh hung va lich s phn u cach mang a thay i "li mon" trc kia bng nhng bin phap nh sau: chon din vin xinh ep va sanh iu ong vai anh hung, chu trong tuyn truyn, xy dng cu chuyn tt v.v. Nhng phng phap nay a thu hut khan gia tre chu trong ca tinh. Trong 2 nm qua, in anh va phim truyn hinh vi tai "cach mang" do bin kich va ao din day cng sang tac a tr thanh mt hin tng vn hoa cua Trung Quc, mt s li thoai trong phim cung tr thanh li noi thinh hanh trn mang in-t-net.

B phim "Kin quc ai nghip" ang cng chiu va rt c khan gia hoan nghnh Trung Quc. B phim nay c san xut nhn dip ky nim 60 nm Quc khanh Trung Quc, a thu c thanh cng bt ng. Trong thi gian khng y 1 thang k t khi bt u cng chiu vao trung tun thang 9, doanh thu ban ve cua b phim nay Ni ia Trung Quc a ln ti xp xi 400 triu nhn dn t, tr thanh phim do Trung Quc san xut thc hin doanh thu ban ve cao nht. B phim nay con c phat hanh ti Hng Cng, ai Loan. K t khi bt u cng chiu tai Hng Cng n nay, b phim nay a chin thng nhiu phim H-li-ut cng chiu cung thi ky. Ngoai ra, cng ty san xut phim con i n hip inh cng chiu vi nhng cng ty Nht Ban, chu u v.v.

Phim do Trung Quc san xut tng mt dao ng trc kho khn v doanh thu ban ve va s lng khan gia giam sut. Nht la nhng phim v tai anh hung cach mang va cac bc tin bi a hy sinh xng mau, u tranh gianh c lp, t do rt kho khai thac gia tri thng mai. B phim "Kin quc ai nghip" s dung thanh cng bin phap chon cac ngi sao ong phim, tp trung tuyn truyn, a cung cp kinh nghim cho cac phim cung tai. Trong thi gian dai 135 phut, hn 170 din vin ni ting ong vai nhn vt quan trong trong lich s, a thu hut khng it khan gia tre.

Khan gia Lu Lan inh noi, chi a oc thng tin tuyn truyn qua phng tin truyn thng, chi n rap chiu bong xem b phim co quy m hoanh trang v din vin nay thc s th nao. Chi noi:

"Va ung dip chao mng ln th 60 Quc khanh Trung Quc, xem b phim nay rt co y nghia. Ti nghe noi b phim nay quy tu rt nhiu ngi sao, ti n xem cac ngi sao a biu din th nao. Ti cho rng b phim nay ung tht la hay, quy tu nhiu ngi sao, tht s hp dn."

ng Hoang Phu Nghi Xuyn, Pho Chu nhim phong nghin cu Trung tm Nghin cu Ngh thut in anh Trung Quc cho rng, gii in anh va phim truyn hinh Trung Quc, nht la gii in anh nhng nm qua lun tim toi va gianh c thanh cng v vic lam th nao s dung phng thc phu hp vi yu cu cua lp tre th hin quan nim trong in anh vi tai cach mang.

1 2