Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  �i��n a�nh va� phim truy��n hi�nh v��i ��� ta�i "ca�ch ma�ng" cu�a Trung Qu��c thay ���i di��n ma�o, thu hu�t ca�ng nhi��u kha�n gia� tre�
   2009-10-16 08:47:02    cri

Nghe Online

Hi��n nay ch��ng tri�nh truy��n hi�nh va� �i��n a�nh cu�a Trung Qu��c �ang tr�� n�n �a da�ng h�n, trong �o� m��t �i��u thay ���i la� �i��n a�nh va� phim truy��n hi�nh v�� ��� ta�i nh�n v��t anh hu�ng va� li�ch s�� ph��n ���u ca�ch ma�ng �a� thay ���i "l��i mo�n" tr���c kia b��ng nh��ng bi��n pha�p nh� sau: cho�n di��n vi�n xinh �e�p va� sa�nh �i��u �o�ng vai anh hu�ng, chu� tro�ng tuy�n truy��n, x�y d��ng c�u chuy��n t��t v.v. Nh��ng ph��ng pha�p na�y �a� thu hu�t kha�n gia� tre� chu� tro�ng ca� ti�nh. Trong 2 n�m qua, �i��n a�nh va� phim truy��n hi�nh v��i ��� ta�i "ca�ch ma�ng" do bi�n ki�ch va� �a�o di��n da�y c�ng sa�ng ta�c �a� tr�� tha�nh m��t hi��n t���ng v�n ho�a cu�a Trung Qu��c, m��t s�� l��i thoa�i trong phim cu�ng tr�� tha�nh l��i no�i thi�nh ha�nh tr�n ma�ng in-t�-ne�t.

B�� phim "Ki��n qu��c �a�i nghi��p" �ang c�ng chi��u va� r��t ����c kha�n gia� hoan ngh�nh �� Trung Qu��c. B�� phim na�y ����c sa�n xu��t nh�n di�p ky� ni��m 60 n�m Qu��c kha�nh Trung Qu��c, �a� thu ����c tha�nh c�ng b��t ng��. Trong th��i gian kh�ng ���y 1 tha�ng k�� t�� khi b��t ���u c�ng chi��u va�o trung tu��n tha�ng 9, doanh thu ba�n ve� cu�a b�� phim na�y �� N��i �i�a Trung Qu��c �a� l�n t��i x��p xi� 400 tri��u nh�n d�n t��, tr�� tha�nh phim do Trung Qu��c sa�n xu��t th��c hi��n doanh thu ba�n ve� cao nh��t. B�� phim na�y co�n ����c pha�t ha�nh t��i H��ng C�ng, �a�i Loan. K�� t�� khi b��t ���u c�ng chi��u ta�i H��ng C�ng ���n nay, b�� phim na�y �a� chi��n th��ng nhi��u phim H�-li-u�t c�ng chi��u cu�ng th��i ky�. Ngoa�i ra, c�ng ty sa�n xu��t phim co�n �i ���n hi��p �i�nh c�ng chi��u v��i nh��ng c�ng ty Nh��t Ba�n, ch�u �u v.v.

Phim do Trung Qu��c sa�n xu��t t��ng m��t da�o ���ng tr���c kho� kh�n v�� doanh thu ba�n ve� va� s�� l���ng kha�n gia� gia�m su�t. Nh��t la� nh��ng phim v�� ��� ta�i anh hu�ng ca�ch ma�ng va� ca�c b��c ti��n b��i �a� hy sinh x��ng ma�u, ���u tranh gia�nh ���c l��p, t�� do r��t kho� khai tha�c gia� tri� th��ng ma�i. B�� phim "Ki��n qu��c �a�i nghi��p" s�� du�ng tha�nh c�ng bi��n pha�p cho�n ca�c ng�i sao �o�ng phim, t��p trung tuy�n truy��n, �a� cung c��p kinh nghi��m cho ca�c phim cu�ng ��� ta�i. Trong th��i gian da�i 135 phu�t, h�n 170 di��n vi�n n��i ti��ng �o�ng vai nh�n v��t quan tro�ng trong li�ch s��, �a� thu hu�t kh�ng i�t kha�n gia� tre�.

Kha�n gia� L�u Lan �i�nh no�i, chi� �a� �o�c th�ng tin tuy�n truy��n qua ph��ng ti��n truy��n th�ng, chi� ���n ra�p chi��u bo�ng xem b�� phim co� quy m� hoa�nh tra�ng v�� di��n vi�n na�y th��c s�� th�� na�o. Chi� no�i:

"V��a �u�ng di�p cha�o m��ng l��n th�� 60 Qu��c kha�nh Trung Qu��c, xem b�� phim na�y r��t co� y� nghi�a. T�i nghe no�i b�� phim na�y quy tu� r��t nhi��u ng�i sao, t�i ���n xem ca�c ng�i sao �a� bi��u di��n th�� na�o. T�i cho r��ng b�� phim na�y �u�ng th��t la� hay, quy tu� nhi��u ng�i sao, th��t s�� h��p d��n."

�ng Hoa�ng Phu� Nghi Xuy�n, Pho� Chu� nhi��m pho�ng nghi�n c��u Trung t�m Nghi�n c��u Ngh�� thu��t �i��n a�nh Trung Qu��c cho r��ng, gi��i �i��n a�nh va� phim truy��n hi�nh Trung Qu��c, nh��t la� gi��i �i��n a�nh nh��ng n�m qua lu�n ti�m to�i va� gia�nh ����c tha�nh c�ng v�� vi��c la�m th�� na�o s�� du�ng ph��ng th��c phu� h��p v��i y�u c��u cu�a l��p tre� ��� th�� hi��n quan ni��m trong �i��n a�nh v��i ��� ta�i ca�ch ma�ng.

1 2