Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  V s thi ca mua nhac "Con ng phuc hng" th hin chng ng phuc hng cua Trung Quc
   2009-10-09 17:49:15    cri

Nghe Online

V s thi ca mua nhac "Con ng phuc hng" c dan dng chao mng ln th 60 Quc khanh nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa, ang cng din tai Bc Kinh trong dip nghi Quc khanh. Tai ai L ng Nhn dn, vi chng trinh biu din trong 2 ting ri, hn 3200 din vin a a khan gia i ngc dong lich s 169 nm t nm 1840 n nay, cam nhn lich s gian nan khuc khuyu, tran y oanh lit cua dn tc Trung Hoa, va trin vong v mt tng lai sang lan. Chng trinh biu din a nhn c s ng thun cao cua khan gia. Trong tit muc "Vn Vn hoa" hm nay, mi cac ban hay cung Duy Hoa tim hiu qua trinh sang tac va c im biu din cua v ca mua nhac "Con ng phuc hng".

V s thi ca mua nhac vi s gop mt cua rt nhiu ao din va din vin nng ky cua Trung Quc nay tran y sc truyn cam. Trong mi my bui biu din, khan gia v tay va hoan h theo tit tu m nhac, con ng ln bay to long kinh trong i vi toan b nhn vin dan dng chng trinh nay.

Cu Trng Khi Thng, ngi dn thanh ph Bc Kinh 76 tui cho rng, chng trinh "Con ng phuc hng" th hin nhng bc tranh lich s hoanh trang, khi th hung vi, chn phn long ngi. Cu noi:

"Khi th rt hung vi, m thanh va anh sang kt hp rt tt. Ni dung th hin t chin tranh Nha Phin nm 1840 cho n nay, giao duc chu nghia yu nc mt cach h thng cho chung ta, rt chn phn long ngi. Chung ta co c ngay hm nay la thanh qua hy sinh xng mau cua bit bao anh hung lit si, s phn u cua th h nay n th h khac. Khi xem biu din, ti rt cam ng, khng cm c nc mt."

Nm 1964, tai ai L ng Nhn dn, cu Trng Khi Thng tng xem v s thi ca mua nhac "ng Phng Hng" c dan dng nhn dip chao mng ln th 15 Quc khanh Trung Quc, th hin chng ng nhn dn Trung Quc u tranh gianh c lp, dn chu va t do, thanh lp nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa t nm 1921 ang Cng san Trung Quc thanh lp n nm 1949. V "ng Phng Hng" a m nn ngh thut s thi ca mua nhac cua Trung Quc, thuc y xut hin hang loat ngh si xut sc, nhiu bai hat trong v "ng Phng Hng" cho n nay vn c moi ngi hoan nghnh.

1 2