Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ca si ai Loan Thai Cm
   2009-10-02 18:43:28    CRIonline

Bai hat "Quang thi gian bi lang qun" do ca si ai Loan Thai Cm trinh din. Bai hat vi tit tu chm, cng thm cht giong trm thp va m ap cua Thai Cm a i vao long thinh gia. Trong long ngi hm m m nhac thuc cng ng ngi Hoa , ca si Thai Cm chim vi tri khng thay th c, Thai Cm c tn vinh la "cy xanh quanh nm" trong gii m nhac ngi Hoa.

Co ngi hinh dung nghe bai hat cua Thai Cm ging nh ung mt chen ru ngon cua ngay thang, thi gian cang dai, ru cang thm ngon.

Thai Cm nguyn quan tinh H Bc, nm 1957 sinh ra ai Bc. Ngi me cua Thai Cm la bin tp vin cua mt tap chi, ngi cha la thuyn trng, thng i thuyn ra bin khi. Vi tng nh ngi cha bin khi, Thai Cm cung em trai va em gai thng ng bai bin nhin v phng xa. Thai Cm noi, t thu nho chi a cam nhn ro ni au thng v chia lia va nim vui v oan tu. S di nhiu bai hat do chi trinh din u cha ng mt chut thng au chinh la vi ky nim tui th u nay.

Nm 1979, vi bai hat "ung nh tinh n tn cua anh" do nhac si Lng Hong Chi sang tac, Thai Cm a tr nn ni ting.

Hn 20 nm sau, nhac si Lng Hong Chi qua i sau mt cn m nng, con chi Thai Cm cung a trai qua nhiu trc tr cuc i. Thai Cm tng co cuc sng hn nhn dai 10 nm, o cung la tinh yu duy nht cua chi t trc n nay. Nhng tuy chi Thai Cm cung ngi chng sng di mt mai nha, hai ngi lai ring hai phong, cho n khi mt hm ngi chng co ngi yu khac, hai ngi a ly di.

i vi chi Thai Cm ma noi, ni au nay la thu n tn xng tuy. Ch rt lu chi mi dn dn thoat khoi ni au tuyt vong, nhng mt ln khi kim tra sc khoe, chi bi phat hin mc ung th, trong tm trang tuyt vong chi a vit di chuc. Tuy sau o c xac nhn la ung th lanh tinh, nhng chi cung bi tac ng ln v tinh thn. Nm 2007, khi c bit ngi chng trc qua i vi au m, Thai Cm khoc thng tm nha.

Vi a trai qua rt nhiu s vic cuc i, Thai Cm noi chi a rt am hiu y nghia cua bai hat "ung nh tinh n tn cua anh". Chi noi:

"Thc ra, bai hat nay khng cha tinh cam au thng, no chi la tm trang bun tnh, hin nay ti a hiu bit hn v tm trang bun tnh nay. Nhac si vi minh la mt hon ao vng bong ngi, khng ai n thm, chi co lan song v v."

1 2