Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hoc vin Khng T bc cu giao lu vn hoa mi gia Trung Quc va nc ngoai
   2009-09-25 16:19:53    cri

Nghe Online

Mua he nm nay, Hoc vin Khng T cua trng ai hoc Phng ng Thai Lan a t chc mt bui noi chuyn vi chu la "ch Han va vn hoa Trung Hoa". Giao vin Han ng va hoc sinh hoc Han ng cua nhiu trng hoc ia phng a tham gia bui noi chuyn, hin trng tran ngp bu khng khi ht sc si ng. Ch Han va vn hoa Trung Hoa a hinh thanh sc cun hut ngay cang ln i vi nhn dn cac nc va vung lanh th trn th gii. Hoc vin Khng T c t tn cua nha t tng thi c Trung Quc cung ang tr thanh cy cu mi giup ngi nc ngoai hoc Han ng va tim hiu vn hoa Trung Hoa.

Thang 6, "Trin lam Ngn ng va Vn hoa Trung Quc" m man tai Cng vin Hi ch sinh vt canh Th gii Hoang gia Ching-mai Thai Lan. Trong nha trin lam rng hn 1700 met vung, ting ngi n ao, hang chuc nghin hoc sinh n t hn 70 trng ai hoc va trung tiu hoc cua Ching-mai va khu vc ln cn a tham gia hoat ng nay, ho kt hp kinh nghim day va hoc Han ng cua trng minh, b tri 40 quy trin lam ngn ng va vn hoa Trung Quc, gii thiu ch vit, th ca, ngh thut th phap va tranh ve truyn thng, hang thu cng my ngh, trang phuc cung nh nghi l va ngh thut ung tra cua Trung Quc.

Chi A-nng Bun-gia-r-en la c giao cua mt trng tiu hoc cua Ching-mai, chi dn hn 30 hoc sinh tham gia hoat ng, chi cho phong vin bit:

" trng chung ti co mn hoc ting Anh, hoc sinh va noi c va nghe hiu c, nhng trng cha co mn hoc ting Han, hm nay ti dn hoc sinh n y la mong hng dn ho hoc ting Han. Nh ting Anh, ting Han a tr thanh ngn ng thng dung trong th gii ngay nay, ti cho rng hoc sinh phai at trinh giao lu bng ting Han nht inh, sau nay co th tim c vic lam lin quan. Hoc sinh u rt co hng thu."

Quan chc B Giao duc Thai Lan cho bit, hin nay, Thai Lan, hoc ting Han va tim hiu vn hoa Trung Hoa a tr thanh nguyn vong cua nhiu ngi Thai Lan, nht la lp tre. Ca nc Thai Lan co hn 1000 trng hoc m mn hoc ting Han, khoang 400 nghin hoc sinh ang theo hoc ting Han.

Trong gn 30 nm qua, kinh t Trung Quc ngay cang phat trin, hoat ng giao lu vn hoa gia Trung Quc va nc ngoai ngay cang nhiu thm, cac nguyn nhn nh "mong n Trung Quc du lich", "mong trao i vi ngi Trung Quc", "mong tim hiu vn hoa Trung Hoa thn bi" v.v khin ngay cang nhiu ngi trn th gii mun hoc ting Han. 5 nm trc, tc nm 2004, Trung Quc bt u thanh lp Hoc vin Khng T tai hai ngoai day Han ng va truyn ba vn hoa dn tc Trung Hoa.

1 2