Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thao nguyn -t Ni Mng on chao Lin hoan Ngh thut chu A
   2009-08-28 14:51:24    cri

Nghe Online

Lin hoan Ngh thut chu A ln th 11 a din ra tai thanh ph -t Khu t tri Ni Mng Trung Quc t ngay 18 n ngay 26 thang 8, oan ai biu ngh thut n t 18 nc do B trng Vn hoa dn u, oan ai biu quan chc ngoai giao cua 28 nc tai Trung Quc va 18 oan vn ngh chinh phu n t 18 nc a tham gia Lin hoan Ngh thut ln nay theo li mi. Khach mi tham gia Lin hoan Ngh thut mong thng qua giao lu va biu din thuc y hiu bit ln nhau, tng cng hp tac, cung bao tn va k tha vn hoa chu A a dang va co lich s lu i, hn na m rng sc anh hng cua vn hoa chu A trn th gii.

Tao c hi giao lu cho ngh thut cac nc chu A, gii thiu hinh anh vn hoa chu A hoan toan mi, tng th vi th gii la muc ich t chc Lin hoan Ngh thut chu A. K t nm 1998 B Vn hoa Trung Quc ln u tin t chc Lin hoan Ngh thut n nay, trong 11 nm qua, Lin hoan Ngh thut chu A a t hoat ng chi biu din chng trinh vn ngh tr thanh hoat ng mang tinh tng hp, bao gm nhiu hoat ng nh chuyn thm cua quan chc cp cao Chinh phu, din an chuyn gia, chng trinh biu din, trin lam v.v.

B trng Vn hoa Trung Quc Thai Vu noi, s di sc anh hng cua Lin hoan Ngh thut chu A ngay cang m rng la vi cac nc chu A u mong thc hin hp tac cht che. B trng noi:

"Cac nc chu A ngay cang nhn thc c rng, mun ng i thach thc do xu th toan cu hoa mang lai, thi cn phai tng cng hp tac trong khu vc, y nhanh nhip bc nht th hoa khu vc, ngoai phat trin kinh t va thng mai, hp tac ky thut ra, phat trin vn hoa tr nn ngay cang ni bt, vi chu A la mt ni bt ngun nn vn minh rc r trn th gii, tinh a dang la mt c trng c ban cua vn hoa chu A, vic tng cng giao lu va hp tac v mt vn hoa, hinh thanh quan nim va muc tiu chung, thuc y thc hin phn vinh trong khu vc, la iu rt quan trong va cac nc a y thc c iu nay."

Ngh si cac nc u mong th hin ngh thut mang tinh tiu biu cua nc minh, giup khan gia Trung Quc va khach mi cac nc khac tng thm s hiu bit i vi di san vn hoa phong phu cua dn tc minh. Quan chc B Vn hoa Cam-pu-chia Chan Nin-men-t, ngi dn u oan Ngh thut Cam-pu-chia cho bit, ho a thm Trung Quc nhiu ln, nhng y la ln u tin thm khu vc dn tc thiu s min ty bc Trung Quc, la mt c hi him co m rng sc anh hng cua vn hoa Cam-pu-chia. ng noi:

"Chung ti a nhn c s on chao nng nhit cua nhn dn Trung Quc, chung ti cam thy rt vinh d. y chung ti gii thiu c sc Cam-pu-chia, truyn thng vn hoa co lich s lu dai cua Cam-pu-chia, chung ti mong moi ngi co th hiu bit c vn hoa va vn minh lu i cua Cam-pu-chia."

1 2