Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hi ch sach Hng Cng ln th 20 th hin sc cun hut cua sach ting Trung
   2009-07-31 14:02:32    cri

Nghe Online

Ngay 22, Hi ch sach Hng Cng ln th 20 m man tai Trung tm Hi nghi va Trin lam Hng Cng. La mt trong nhng hi ch sach co sc anh hng ln nht chu A, Hi ch sach ln nay co quy m ln hn cac ln trc, ca thay thu hut hn 500 nha xut ban n t 20 nc va vung lanh th tham gia. Trong s cac nha xut ban tham gia Hi ch, nhng nha xut ban sach ting Trung n t Ni ia Trung Quc, ai Loan, Hng Cng va Ma-cao tr thanh dong chinh, co th noi Hi ch sach Hng Cng la mt ngay hi th hin sc cun hut sach ting Trung.

Hi ch sach Hng Cng nm nay lam vic trong 7 ngay, thu hut ng ao nha xut ban n t Ni ia Trung Quc, ai Loan, Hng Cng va Ma-cao, cung nh nhng khu vc khac trn th gii tham gia. Trong o, hn 100 nha xut ban n t Ni ia Trung Quc a mang n hn 13 nghin u sach, tr thanh mt im sang tai Hi ch sach. Tai l khai mac Hi ch sach, Tng Cuc trng Tng Cuc Bao chi va Xut ban Nha nc Trung Quc Liu Bn Kit cho bit, Ni ia Trung Quc se trc sau nh mt tich cc tham gia Hi ch sach, th hin sc hp dn cua sach ting Trung. ng noi:

"Gii xut ban Ni ia Trung Quc rt quan tm thi trng sach Hng Cng. K t nm 1990, nha xut ban cua Ni ia Trung Quc u co mt tai cac ky Hi ch sach Hng Cng. Nm nay quy m ln hn. Hn 100 nha xut ban ln ni ting n t Bc Kinh va cac ni trong toan quc Trung Quc nh Tp oan Xut ban Trung Quc, Tp oan Xut ban Quc t Trung Quc, Tp oan Xut ban Phng Hoang tinh Giang T v.v a tham gia Hi ch ln nay. Chung ti mong thng qua Hi ch sach Hng Cng tp hp cac loai lc lng trong gii xut ban sach ting Trung, hp thu tri tu moi ngi, da vao knh quc t, khoa hoc-cng ngh va kinh nghim thi trng cua Hng Cng, truyn ba tt hn nn vn minh Trung Hoa trong pham vi toan cu."

ng thi, gii xut ban ai Loan cung c mt i hinh ln manh tham gia, din tich cac gian trin lam cua cac nha xut ban cua ai Loan vt qua 900 met vung vi 100 gian trin lam, lp mc ky luc. La nha xut ban cua ai Loan tham gia 18 ky Hi ch sach Hng Cng, Chu tich Hi ng quan tri Tp oan Xut ban Tri Kh (Tui khn) Nhn loai Qu ai Hoa cho bit, Hi ch sach a phat huy vai tro cu ni cho gii xut ban Ni ia Trung Quc va ai Loan tng cng hiu bit ln nhau, thuc y giao lu vn hoa hai b. ng Qu ai Hoa noi:

"Hin nay hai b a thc hin "tam thng" trc tip, tc thng bu chinh, thng thng va thng ng bin va ng hang khng. Tip xuc cang nhiu, Ni ia Trung Quc se cang hiu bit v ai Loan. Tuy tai Hi ch sach Hng Cng chung ti tip xuc vi nhn si Ni ia vn cha nhiu, nhng a co c hi tip xuc vi mt s ngi. Cho nn, bt c tip xuc di hinh thc nao, vi du nh tip xuc qua sach bao cung la mt hinh thc tng cng hiu bit ln nhau, nht inh se co li."

1 2