Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trung Quc tng cng quan ly n phm nghe nhin, tao mi trng phat trin lanh manh cho thanh thiu nin
   2009-06-12 14:35:26    cri

Nghe Online

Mi y Tng Cuc Bao chi va Xut ban Trung Quc cung nhiu b nganh Chinh phu phi hp trin khai hanh ng kim tra x ly nhng n vi xut ban n phm nghe nhin chinh quy san xut va tiu thu bng ia ngoai lung co ni dung i truy. Hanh ng nay a nhn c s khng inh va ung h cua cac gii xa hi. Moi ngi mong sau nay tng cng hn na hanh ng tn cng trit pha ng dy san xut bng ia i truy va nhng thng tin lin quan trn mang in-t-net gy anh hng xu ti s trng thanh cua thanh thiu nin, tao mi trng vn hoa lanh manh cho s phat trin cua thanh thiu nin.

Em ng Kiu nm nay 15 tui, ang hoc mt trng trung hoc ph thng Bc Kinh. Ging nh a s ban hoc cung tui, em Kiu hoat bat, sanh iu thng ngay rt thich xem phim hoat hinh. Em Kiu cho phong vin bit, tuy em cha bao gi tip xuc nhng n phm nghe nhin co ni dung i truy, nhng qua mang in-t-net em thng xuyn c bit nhng cu chuyn v mt s thanh thiu nin i ln con ng ti pham vi say m nhng n phm nghe nhin nay. Em Kiu noi:

"Em cho rng n vi xut ban san xut nhng n phm nghe nhin tuc tiu la nhm muc ich kim tin. Ho a li dung tm ly thanh thiu nin thich theo ui c lp, ban nhng san phm tuc tiu nay. Bon em cha co th a ra phan oan tinh tao, xem xong nhng n phm nghe nhin nay rt co th se bt chc mu quang, thm chi dn n hanh vi ti pham, hn na xem nhng n phm nay rt d bi nghin, xem ri lai mun mua, va mt tin va khng tp trung vao vic hoc tp. Em cho rng cac n phm nghe nhin tuc tiu chi co hai, ch khng co li."

Trung Quc co s lng thanh thiu nin nhiu nht trn th gii, tao mi trng vn hoa cho thanh thiu nin trng thanh lanh manh la iu ht sc quan trong. Vi vy, k t thang 4 nm nay, nhiu c quan Chinh phu Trung Quc phi hp trin khai hanh ng kim tra cac nha xut ban chinh quy san xut va tiu thu n phm nghe nhin trong pham vi toan quc, tich thu cac n phm nghe nhin co ni dung i truy.

Tng Cuc Bao chi va Xut ban Trung Quc mi y thng bao cho bit, trong hn 1 thang k t khi thc thi hanh ng nay n nay, a tich thu hn 6 triu n phm nghe nhin co ni dung i truy. ng Tng Kin Quc, Pho Tng Cuc trng Tng Cuc Bao chi va Xut ban Trung Quc cho bit, n phm nghe nhin co ni dung i truy gy nguy hai nghim trong cho thanh thiu nin, va nhng n vi xut ban va phat hanh chinh quy san xut va tiu thu nhng n phm nghe nhin nay gy nguy hai cang nghim trong hn, cho nn cn phai nghim khc tn cng hanh vi nay. Pho Tng Cuc trng noi:

"K t khi hanh ng c trin khai n nay, c quan hu quan a x phat 10 n vi xut ban, sang bng, phat hanh trai phap va chuyn sang c quan cng an x ly theo vu an hinh s, ng thi a ra anh sang nhng n vi lam trai vi lut phap va quy inh."

1 2