Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  B phim "Nam Kinh! Nam Kinh!" trinh chiu si ni Trung Quc dy ln cn st d lun
   2009-05-22 16:30:57    CRIonline

Nghe Online

B phim "Nam Kinh! Nam Kinh!" cua ao din tre Trung Quc Luc Xuyn ang trinh chiu si ni khp ni Trung Quc, doanh thu ban ve a vt qua 150 triu nhn dn t, s ban copy cua phim nay cung lp mc ky luc 1400 ban. B phim k lai s kin tham sat Nam Kinhs kin lich s au thng ma dn tc Trung Hoa khng th qun c, goc giai thich lich s hoan toan mi me cua b phim a gy nn tranh lun rng rai.

Vi tai nng ky, b phim "Nam Kinh! Nam Kinh!" nhn c s quan tm cua khan gia Trung Quc. Ngay 13 thang 12 nm 1937, qun i Nht Ban xm lc Trung Quc chim ong Nam Kinh, sau o a tin hanh vu tham sat m mau trong ca thanh ph Nam Kinh, bon xm lc dung cac phng thc ht sc tan nhn nh tan sat tp th, chn sng, chem dao, thiu sng v.v. git hai hn 300 nghin dn thng va qun nhn bi bt cua Trung Quc. Ngoai tham sat ngi v ti mt cach tan nhn ra, qun i Nht Ban con c tinh ham hip, lun phin cng hip phu n Trung Quc, nhiu phu n con bi git hai sau khi bi cng hip.

i vi ngi Trung Quc ma noi, s kin tham sat Nam Kinh la mt s kin lich s bi xi nhuc va nng n khng th qun c. Trong 72 nm qua, Trung Quc ca thay co mi my b phim ly s kin tham sat Nam Kinh lam tai. ao din Luc Xuyn 38 tui bt u tru bi san xut phim nay k t 4 nm trc. Khi oc nhng t liu nghin cu, vn kin lich s va tac phm vn hoc lin quan ti s kin tham sat Nam Kinh, ao din Luc Xuyn lun gi tm ly binh tinh phn tich lich s va tm trang con ngi. Luc Xuyn a k lai lich s qua hai u mi. Luc Xuyn noi:

"Phim co hai u mi, th nht la k v s phan khang cua ngi Trung Quc, khan gia cha c xem qua nhng cu chuyn nay cac b phim cung tai trc kia, phn ni dung nay bao gm cuc chin bao v thanh ph Nam Kinh, cac trn anh ng ph sau khi Nam Kinh bi chim ong, s phan khang cua nan nhn va phu n trong thanh ph; u mi khac la k lai lich s t goc ngi Nht Ban, ngi Nht Ban xm lc Trung Quc nh th nao, tham sat ngi Trung Quc nh th nao, y la mt goc hoan toan mi."

1 2