Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trung Quc y manh cai cach c ch bao chi va xut ban, tng cng phat trin theo inh hng thi trng
   2009-04-24 14:37:14    cri

Nghe Online

Mi y Tng Cuc Bao chi va Xut ban Trung Quc a cng b "Y kin hng dn v thuc y hn na cai cach c ch bao chi va xut ban", xac inh "l trinh" va "thi gian biu" cho vic cai cach hn na nganh bao chi va xut ban cua Trung Quc. Gii bao chi va xut ban ph bin cho rng, iu nay se lam cho nganh bao chi va xut ban cua Trung Quc tng nhanh nhip bc phat trin theo inh hng thi trng.

So vi cac nganh khac, nganh bao chi va xut ban cua Trung Quc khng m ca lm, trong thi gian tng i dai, toan b sach bao u cn phai trao cho c quan xut ban nha nc xut ban. Trong khi o, cung vi vic Trung Quc khng ngng tng nhanh nhip bc cai cach m ca, cac vn cua nganh xut ban nh khng tp trung, quy m nho, sc canh tranh khng manh v.v. ngay cang tr nn ni cm. thay i tinh hinh nay, 6 nm trc Trung Quc bt u th cai cach c ch bao chi va xut ban, 21 c quan bao chi va nha xut ban c xac inh la c quan thi im, Tp oan Xut ban Khoa hoc Trung Quc la mt trong 21 c quan nay. La c quan dn u trong linh vc xut ban chuyn mn, Tp oan Xut ban Khoa hoc Trung Quc bt u cai cach t nm 2005, t mt n vi nha nc tr thanh doanh nghip kinh doanh theo hinh thc cng ty, va tr thanh cng ty xut ban ng ky u tin Bc Kinh. Sau my nm cai cach, sc canh tranh tng hp cua Tp oan nay a tng cng ro rt, doanh thu hang nm cung tng lin tuc. ng Ung K Tng, Chu tich Hi ng quan tri Tp oan Xut ban Khoa hoc Trung Quc a cho phong vin bit nhng thay i do cai cach mang lai, ng noi:

"Sau khi cai cach c ch, tm nhin cua chung ti a c m rng, chung ti coi ca thi trng trong nc ln thi trng quc t la muc tiu cua chung ti, quan nim kinh doanh cung c i mi, nghip vu phat trin hn, thi trng quc t c m rng hn, hiu sut cng tac cung co phn nng cao."

Sau vai nm, 21 n vi thi im a hoan thanh toan din nhim vu cai cach. ng thi, cai cach toan nganh cung ang trin khai tng bc. Tinh n nay, Trung Quc a thanh lp 25 tp oan xut ban, hn 260 nha xut ban sach bao va hang nghin t bao mang tinh kinh doanh a phat trin theo inh hng thi trng, ca hang phat hanh sach bao do nha xut ban dn doanh xut ban a ln ti 100 nghin, doanh nghip phat hanh va doanh nghip in n do Trung Quc va nc ngoai hun vn, hp tac hoc 100% vn nc ngoai a ln ti hn 2500.

Trong "Y kin hng dn v thuc y hn na cai cach c ch bao chi va xut ban" cng b mi y, Tng Cuc Bao chi va Xut ban Trung Quc a xac inh ro rang hn tt ca cac nha xut ban bao chi, san phm nghe nhin, in t mang tinh kinh doanh cua cac ia phng, cac trng ai hoc va cao ng cung nh cac ban nganh va c quan Trung ng u phai thc thi cai cach c ch, chuyn i thanh doanh nghip kinh doanh trong vong 2 nm. ng Tng Kin Quc, Pho Tng Cuc trng Tng Cuc Bao chi va Xut ban Trung Quc a cho bit trong im cua cai cach, ng noi:

"iu then cht cua cai cach la lam cho c quan bao chi va nha xut ban mang tinh kinh doanh chuyn i thanh doanh nghip, xy dng ch doanh nghip hin ai, lam cho ho phat trin theo inh hng thi trng. Trao quyn t chu y u cho doanh nghip, nng cao sc canh tranh cua ho, va giup ho ganh vac trach nhim phat trin va phn vinh nganh bao chi va xut ban."

1 2