Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trung Quc cng b "10 phat hin ln v khao c nm 2008"
   2009-04-17 15:14:08    cri

Nghe Online

Ngay 31 thang 3, tai Bc Kinh, Trung Quc a cng b "10 phat hin ln v khao c nm 2008" t 25 phat hin lot vao vong binh chon cui cung, canh tranh gia nhng phat hin nay ht sc gay gt. Ban giam khao va chuyn gia chi ro, nm 2008 la nm c mua cua gii khao c Trung Quc, co nhiu phat hin khao c quan trong trong qua trinh phi hp xy dng c s ha tng, tin hanh khai qut mang tinh cu vt, nh vy Trung Quc a tich luy rt nhiu kinh nghim khao c va bao tn c vt.

Trung Quc a t chc 19 ln hoat ng binh chon "10 phat hin ln v khao c". ng T Binh Phng, nha khao c hoc ni ting, nghin cu vin Vin Nghin cu khao c thuc Vin khoa hoc xa hi Trung Quc tham gia binh chon cho rng, mi nm t chc hoat ng binh chon "10 phat hin ln v khao c" co li cho cng chung tim hiu khao c hoc, quy trong gia tri cua c vt co lich s lu i. ng noi:

"Chung ti mi nm tin hanh binh chon mt ln, cai goi la phat hin mi khng phai la chi nhng th phat hin di chi c bit tt, o khng nht thit la phat hin mi. Tiu chun xac nhn phat hin mi chu yu la chi nhng phat hin co y nghia mi v s phat trin cua khao c hoc va nghin cu hoc thut."

M s 1 Song n thi Xun Thu c cng nhn la mt trong "10 phat hin ln v khao c" nm 2008, nm thn Song n thanh ph Bang Phu tinh An Huy min trung Trung Quc. Sau hai nm khai qut gian nan, thanh qua khao c lam cho chuyn gia khao c hoc va nhn loai hoc phai kinh ngac. Trong m tang cach y hn 2600 nm v trc, nhn vin khao c a phat hin rt nhiu hin tng vn hoa mi va di chi kin truc cha xut hin trc kia. Cac hin tng nh hinh dang, kt cu va di chi cua m tang ht sc phc tap.

Lng m a s dung t hn hp 5 mau ln lt la mau vang, mau xam, mau en, mau o va mau trng, t hn hp 5 mau nay khng phai do cung mt ni san xut, hn na mau sc co thm co nhat, la do ngi lam nn; ngoai ra, kt cu m huyt hinh tron cung cha c phat hin trc kia. ng Ta Khc Lm, Giam c S C vt thanh ph Bang Phu tinh An Huy noi:

"M s 1 Song n thi Xun Thu la m tang hinh tron c phat hin ln u tin trong lich s khao c Trung Quc, trong m tang co nhiu hin tng vn hoa cha phat hin trc kia, la phng thc t chc am tang mi ma gii khao c hoc cha bit. Th hai la m tang nay a phat hin mt quc gia a bi lang qun trong lich s, vi chu nhn ngi m la vua cua nc nay, nh vy chung ti a bit tinh hinh s qua cua nc Chung Ly thi xa."

1 2