Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cho thu nha c sc tr thanh mt bin phap lam giau cua thn Ha Cac Trang, Bc Kinh
   2009-10-19 16:09:12    cri

Nghe Online

 

Thn Ha Cac Trang nm ngoai phia ng thanh ph Bc Kinh la mt thn nho co dn s khoang 1000 ngi, chi cach Khu ngh thut 798 Bc Kinh ni ting co mt con ng. Nhiu nm qua, dn lang trong thn kim sng bng thu nhp cho thu nha , nhng cung vi s ngi thu nha ngay cang nhiu, mi trng trong thn ngay cang xu i. Hai nm trc, Uy ban thn Ha Cac Trang thng nht cho thu nha cua dn lang qua mi gii trung gian, sau khi tin hanh trang tri ni tht tht c sc, ri mi cho khach thu. Nh vy, khng nhng khin thu nhp cua dn lang c nng cao vi mc ln, ma con khin gia tri khu vc cung c nng cao.

Ting nc chay roc rach trong vn a thu hut khach bc chn vao khun vin bai tri tao nha mang tn "Dichm Dng". T hp vin vi gach xanh, ngoi vang nay c trang tri theo phong cach mc mac, c kinh va tao nha, khin ngi ta mong mun c pha mt m tra, gi sach ngi oc trong khun vin chan hoa anh nng, hng thu mt bui chiu d chiu. Thc ra, kin truc th hin phong cach c kinh nay c cai tao t mt ngi nha nng thn rt binh thng.

thn Ha Cac Trang con co 20 ngi nha nh T hp vin noi trn. Nhng T hp vin nay do uy ban thn thay mt cho thu, dn lang khng nhng giam c ni lo tim kim khach thu, ma thu nhp con tng 3-4 ln so vi trc kia. Dn lang Lu Trng Tai noi:

"Trc khi chung ti thng nht cho thu nha , thu nhp t cho thu nha cua ti mi mt nm chi co 20-30 nghin nhn dn t. Sau khi uy ban thn tin hanh cai tao, trang tri lai ni tht nha , thu nhp cho thu nha hang nm cua ti a ln ti 90 nghin nhn dn t, tng gp hn 3 ln. Cho nn, chinh sach nay la mt chinh sach giup chung ti lam giau."

Chinh sach tt ma dn lang thn Ha Cac Trang cp ti la hinh thc cho thu nha sau khi c cai tao, bt u thc thi t nm 2007, tc la do uy ban thn thay mt dn lang quan ly nha cho thu, bo vn trang tri lai ni tht, ri mi cho thu.

1 2