Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Dng lao nha, m tinh hoang hn
   2009-10-15 17:15:25    cri

Nghe Online

Vn dng lao la vn hin thc ma mi ngi chung ta u gp phai. Trung Quc ang bc vao xa hi gia hoa, vn dng lao cung la mt vn xa hi nan giai. a s ngi cao tui Khu t tri dn tc Hi Ninh Ha min ty bc Trung Quc u vui sng tui gia tai nha minh. Ngay nay, ho khng cn ra khoi Khu chung c, thm chi khng cn ra khoi nha ma vn co th hng thu s phuc vu cua Chung c.

Qun Ty Ha thanh ph Ngn Xuyn thu phu Khu t tri dn tc Hi Ninh Ha la Khu cng nghip nng lu nm. Hin nay, ngi gia trn 60 tui y co hn 22 nghin ngi. ng Vng ai Tng nm nay 66 tui, la ngi cao tui sng c thn qun nay. ng Tng hang ngay bay gi sang thc dy nu cm, bui sang i siu thi mua rau, sau khi nghi tra dy xem TV mt luc ri nu cm ti, bui ti lai tip tuc xem TV, ri sau o i ngu, cuc sng v cung n iu le loi.

Hang ngay u la xem TV, xem bao, bach b, hong nng, binh thng mun tim ngi noi chuyn cung kho, cung khng th sut ngay ti nha ngi khac chi. Ban xem ngi n tui x bong tai sao cuc sng lai v vi nhi.

Sau khi Hoat ng thi im dng lao tai nha trin khai, cuc sng cua ng Vng ai Tng a co s thay i rt ln. Tai Nha Vn hoa danh cho Ngi gia Khu chung c Li Qun, ng Vng ai Tngco th cung vi cac ban cao tui hang xom ca hat, chuyn tro vui ve. Trng Ban chung c Cu Ngoc Phng cho chung ti bit, my nm trc, Khu chung c Li Qun tng thanh lp C cu phuc vu tng t Nha Vn hoa danh cho ngi cao tui, do nguyn nhn thiu kinh nghim, cac mt khng kin toan, nn m khng ti na nm anh phai ong ca. Nha Vn hoa danh cho ngi cao tui hin nay la "Ca hiu cu m ca", trong co ni hoat ng nh Phong chi c chi bai, Phong ren luyn sc khoe, Phong xem sach bao, Nha n.v.v..., ngi cao tui ban ngay ti y vui chi giai tri, nghi ngi, n ung, c phuc vu min phi, chi cn np tin n, bui ti v nha minh nghi ngi.

Hin nay lanh ao chinh quyn a cp chi phi cho Tram phuc vu dng lao tai nha, a trang bi y u nhng thit bi c ban. Ngi cao tui anh gia rt tt i vi vic nay, ln nay chinh quyn ia phng a lam mt vic thit thc cho ngi cao tui. Hin nay chung ti chi m ca ban ngay, sau nay toan b thit bi sp xp y u ri thi cung co th trin khai phuc vu cho ngi gia n .

Con Ban Chung c Kim Ba qun Ty Ha thanh ph Ngn Xuyn thi ky thoa thun 3 nm vi tim ht toc, siu thi va nha n trong Chung c, min la ngi cao tui co nhu cu thi ho se n tn nha phuc vu min phi. Ba Lu Ngan Linh, Trng Ban chung c Kim Ba noi :

Chung ti cn c theo c im khu vc ngi cao tui nhiu, tin hanh ng ky i vi ngi gia v tinh hinh sc khoe, iu kin gia inh va nhu cu thc t. Chung ti thc hin quan ly phn loai, phuc vu theo i tng. Th nht la mi ngay nu mt ba n cho ngi gia, th hai la mi ngay chuyn tro vi ngi cao tui mt ln, th ba la mi tun trao i tinh cam vi ngi gia mt ln, th t la mi tun t chc mt hoat ng da ngoai, th nm la mi tun don v sinh mt ln cho Nha ngi cao tui.

1 2