Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Khu phat trin kinh t-ky thut Bc Kinh h tr doanh nghip trong khu ng i cuc khung hoang tai chinh
   2009-10-12 18:19:00    cri

Nghe Online

Khu phat trin kinh t-ky thut Bc Kinh nm phia nam thanh ph Bc Kinh, la khu phat trin kinh t-ky thut cp quc gia duy nht thanh ph Bc Kinh, ca thay co hn 2600 doanh nghip n t hn 30 nc va vung lanh th, trong o co 66 doanh nghip xp trong danh sach 500 doanh nghip manh nht th gii, tng vn u t cua cac doanh nghip trong khu vt qua 20 ty -la My. Cuc khung hoang tai chinh quc t bung phat vao 6 thang cui nm ngoai a tac ng ti nhiu doanh nghip trong Khu phat trin kinh t-ky thut Bc Kinh. Vi vy, Khu phat trin a xy dng nhiu chinh sach h tr doanh nghip ng i khung hoang, vt qua kho khn. 

K t khi cuc khung hoang tai chinh bung phat n nay, la mt khu vc kinh t c thu vi c trng la nganh ch tao inh hng xut khu, Khu phat trin kinh t-ky thut Bc Kinh a tr thanh mt trong nhng chin trng chinh cua thanh ph Bc Kinh khi ng i thach thc do cuc khung hoang tai chinh mang lai. ng Triu Hn Hn, Pho Chu nhim Ban Quan ly Khu phat trin kinh t-ky thut Bc Kinh a thng thn noi v tinh hinh kho khn cua khu. ng noi:

"Cuc khung hoang tai chinh bung phat nm ngoai a tac ng rt ln ti kinh t, Khu phat trin kinh t-ky thut Bc Kinh co lin h cht che vi thi trng quc t, cung bi tac ng. Nht la t quy 4 nm ngoai n quy 1 nm nay, s tac ng nay th hin ro rang hn. Nguyn nhn chinh la, sau khi cuc khung hoang tai chinh bung phat, kha nng tiu dung va lng nhu cu cua thi trng quc t a giam thiu. Trong khi o xut khu lai chim mt phn ln trong san phm san xut cua Khu phat trin kinh t-ky thut Bc Kinh."

ng Triu Hn Hn cho bit, k t cui nm 2008 n nay, trong hn 2600 doanh nghip Khu phat trin kinh t-ky thut Bc Kinh, hu nh toan b doanh nghip u bi cuc khung hoang tai chinh tac ng trn mc khac nhau. Trong o co 100-200 doanh nghip bi tac ng trc tip va nghim trong. Mc du ng trc tinh hinh nh vy, trong Khu phat trin kinh t-ky thut khng h xut hin tinh hinh doanh nghip phai ong ca va ct giam lao ng vi quy m ln.

Cng ty quc t ch tao mach tng hp Trung Tm co tru s Thng Hai, co th coi la doanh nghip ln co mt kha sm tai Khu phat trin kinh t-ky thut Bc Kinh. Trong cuc khung hoang ln nay, Cng ty quc t ch tao mach tng hp Trung Tm chu yu da vao thi trng quc t a bi tac ng kha nghim trong. Nhng, ho khng h ct giam mt nhn vin. Ba Ha ng lam vic Cng ty quc t Trung Tm, cho chung ti bit:

"Cng ty quc t Trung Tm lun kin tri khng ct giam nhn vin, cung toan b nhn vin vt qua kho khn n cung. Vi vy, Khu phat trin kinh t-ky thut a tr cp chung ti v n inh vic lam, tt ca la 8,6 triu nhn dn t. Khoan tin tr cp nay a h tr chung ti tng cng long tin vt qua kho khn."

1 2