Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh h�� tr�� doanh nghi��p trong khu ��ng ���i cu��c khu�ng hoa�ng ta�i chi�nh
   2009-10-12 18:19:00    cri

Nghe Online

Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh n��m �� phi�a nam tha�nh ph�� B��c Kinh, la� khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t c��p qu��c gia duy nh��t �� tha�nh ph�� B��c Kinh, ca� tha�y co� h�n 2600 doanh nghi��p ���n t�� h�n 30 n���c va� vu�ng la�nh th��, trong �o� co� 66 doanh nghi��p x��p trong danh sa�ch 500 doanh nghi��p ma�nh nh��t th�� gi��i, t��ng v��n ���u t� cu�a ca�c doanh nghi��p trong khu v���t qua� 20 ty� ��-la My�. Cu��c khu�ng hoa�ng ta�i chi�nh qu��c t�� bu�ng pha�t va�o 6 tha�ng cu��i n�m ngoa�i �a� ta�c ���ng t��i nhi��u doanh nghi��p trong Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh. Vi� v��y, Khu pha�t tri��n �a� x�y d��ng nhi��u chi�nh sa�ch h�� tr�� doanh nghi��p ��ng ���i khu�ng hoa�ng, v���t qua kho� kh�n. 

K�� t�� khi cu��c khu�ng hoa�ng ta�i chi�nh bu�ng pha�t ���n nay, la� m��t khu v��c kinh t�� ���c thu� v��i ���c tr�ng la� nga�nh ch�� ta�o �i�nh h���ng xu��t kh��u, Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh �a� tr�� tha�nh m��t trong nh��ng chi��n tr���ng chi�nh cu�a tha�nh ph�� B��c Kinh khi ��ng ���i tha�ch th��c do cu��c khu�ng hoa�ng ta�i chi�nh mang la�i. �ng Tri��u H�n H�n, Pho� Chu� nhi��m Ban Qua�n ly� Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh �a� th��ng th��n no�i v�� ti�nh hi�nh kho� kh�n cu�a khu. �ng no�i:

"Cu��c khu�ng hoa�ng ta�i chi�nh bu�ng pha�t n�m ngoa�i �a� ta�c ���ng r��t l��n t��i kinh t��, Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh co� li�n h�� ch��t che� v��i thi� tr���ng qu��c t��, cu�ng bi� ta�c ���ng. Nh��t la� t�� quy� 4 n�m ngoa�i ���n quy� 1 n�m nay, s�� ta�c ���ng na�y th�� hi��n ro� ra�ng h�n. Nguy�n nh�n chi�nh la�, sau khi cu��c khu�ng hoa�ng ta�i chi�nh bu�ng pha�t, kha� n�ng ti�u du�ng va� l���ng nhu c��u cu�a thi� tr���ng qu��c t�� �a� gia�m thi��u. Trong khi �o� xu��t kh��u la�i chi��m m��t ph��n l��n trong sa�n ph��m sa�n xu��t cu�a Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh."

�ng Tri��u H�n H�n cho bi��t, k�� t�� cu��i n�m 2008 ���n nay, trong h�n 2600 doanh nghi��p �� Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh, h��u nh� toa�n b�� doanh nghi��p ���u bi� cu��c khu�ng hoa�ng ta�i chi�nh ta�c ���ng tr�n m��c kha�c nhau. Trong �o� co� 100-200 doanh nghi��p bi� ta�c ���ng tr��c ti��p va� nghi�m tro�ng. M��c du� ���ng tr���c ti�nh hi�nh nh� v��y, trong Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t kh�ng h�� xu��t hi��n ti�nh hi�nh doanh nghi��p pha�i �o�ng c��a va� c��t gia�m lao ���ng v��i quy m� l��n.

C�ng ty qu��c t�� ch�� ta�o ma�ch t��ng h��p Trung T�m co� tru� s�� �� Th���ng Ha�i, co� th�� coi la� doanh nghi��p l��n co� m��t kha� s��m ta�i Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t B��c Kinh. Trong cu��c khu�ng hoa�ng l��n na�y, C�ng ty qu��c t�� ch�� ta�o ma�ch t��ng h��p Trung T�m chu� y��u d��a va�o thi� tr���ng qu��c t�� �a� bi� ta�c ���ng kha� nghi�m tro�ng. Nh�ng, ho� kh�ng h�� c��t gia�m m��t nh�n vi�n. Ba� Ha� �ng la�m vi��c �� C�ng ty qu��c t�� Trung T�m, cho chu�ng t�i bi��t:

"C�ng ty qu��c t�� Trung T�m lu�n ki�n tri� kh�ng c��t gia�m nh�n vi�n, cu�ng toa�n b�� nh�n vi�n v���t qua kho� kh�n ���n cu�ng. Vi� v��y, Khu pha�t tri��n kinh t��-ky� thu��t �a� tr�� c��p chu�ng t�i v�� ��n �i�nh vi��c la�m, t��t ca� la� 8,6 tri��u nh�n d�n t��. Khoa�n ti��n tr�� c��p na�y �a� h�� tr�� chu�ng t�i t�ng c���ng lo�ng tin v���t qua kho� kh�n."

1 2