Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tinh hu nghi trn 60 nm cua cu ba Dng Lac Vn va Nha Han hoc Tip Khc Vna Hrdlickova
   2009-10-08 16:10:47    cri

Nghe Online

Tthang 9 nm 2009, trc ngay Trung Quc va Tip Khc thit lp quan h ngoai giao tron 60 nm, B ngoai giao Tip Khc a tng thng Hun chng mang tn Nha ngoai giao ni ting Tip Khc Jan Masaryk cho cu ba Dng Lac Vn, nm nay 91 tui, Nha phin dich vn hoc Tip Khc ni ting cua Trung Quc, biu dng nhng cng hin ni bt cua cu cho s giao lu vn hoa gia Trung Quc va Tip Khc. Tinh cam gia cu ba Dng Lac Vn vi Nha Han hoc Tip Khc Vena Hrdlickova tht thm thit nh hai chi em, trong 60 nm qua, ho a cung gop phn cng hin xut sc cho s giao lu vn hoa Trung Quc-Tip Khc.

Cu ba Vena Hrdlickova, nm nay tam mi sau tui tai Pra-ha xa xi sau khi bit tin cu ba Dng Lac Vn c tng thng hun chng a ht sc vui mng v ngi ban thn cua minh.

Chung ti u vn lam vic. Mong rng chung ti cui i se lam mt s vic cho s giao lu hu nghi gia Tip Khc va Trung Quc. Mong nhng n lc cua chung ti se c moi ngi, nht la c lp tre tich cc hng ng.

Nhc n hai ngi ban thn hai nc thi phai ln ngc lai lich s cua sau mi nm trc. Ngay sau thang mi nm mt chin bn chin, Tip Khc luc by gi mi thit lp quan h ngoai giao vi Nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa. Ngai Hrdlicka, Tham tan vn hoa ai s quan Tip Khc tai Trung Quc cung phu nhn, Nha Han hoc tre Vena ti Trung Quc. Cu ba Dng Lac Vn quen bit v chng cu Vena vao luc o, cu c nhn vao lam vic tai Phong Vn hoa ai s quan Tip Khc tai Trung Quc, cung lam vic vi v chng cu Vena. Luc by gi, v chng cu Vena phat hin cu Vn rt co hng thu i vi ting Tip Khc, nn quyt inh S quan bo tin mi mt giao vin day ting Tip Khc ring cho cu Dng Lac Vn.

V chng cu Vena phat huy vai tro co tinh cht quyt inh trong vic ti hoc ting Tip Khc. Ho a dn dt ti i ln con ng vn hoc. Ti ngay cang co hng thu i vi s nghip nay.

Cu Vena nh lai cho bit, quan h gia cu vi cu Vn luc y rt chan hoa.

Quan h gia chung ti vi cu Vn khng nhng la ng nghip, ma con la ban thn. Cu Vn gii thiu cho chung ti v vn hoc Trung Quc, giup chung ti nng cao trinh Trung vn, quan tm chung ti rt chu ao. ng nhin, chung ti cung thng gii thiu vi cu Vn v vn hoa Tip Khc. Bt t o, tinh cam hu nghi a cung chung ti i ti tron i.

Cu Vena cho chung ti bit, cu tm s moi chuyn vi cu Vn. Nm 1952, cu Vena sinh ngi con trai u long Hua-sheng tai Trung Quc. Cu Dng Lac Vn chung vui ln u lam me cua ban thn cua minh, ht sc yu mn ngi con u long cua cu Vena. Cho ti nay, khi nhc ti nhng chuyn thu vi cua con trai u long cu Vena, cu Dng Lac Vn vn cam thy ht sc say sa, cu noi :

Con trai Hua-sheng cua cu Vena ra i tai Bc Kinh. Ti con nh luc y chung ti thng dt chau dao ng Trng An. Chau nhin thy tre con ngi Trung Quc lin noi "Tre con nc ngoai". V sau ti nghi chau noi cung ung, moi ngi thng chi chau noi "a tre ngi nc ngoai", ngi Trung Quc trong con mt chau tt nhin la tre con nc ngoai. Tht la thu vi.

V chng cu Vena a sinh sng bn nm sut i kho qun cua ho tai Bc Kinh. Tn Trung Quc cua hai v chng u do Nha Vn hoc ni ting Quach Mac Nhc t cho. Khi cu Vena sinh a con trai u long la do bac si khoa san ni ting Trung Quc Lm Hu Tri ich thn e va chm soc chu ao. Nha hoa si Quc hoa bc thy T Bach Thach tng tng cho ho nhiu tranh, ng thi sang tac bc tranh "Chut n vung m" y hom hinh mng con trai u long cua ho lot long.

Sau khi hai v chng cu Vena v nc, ho gi mi lin h cht che vi cu Dng Lac Vn. Cng tac nghin cu Han hoc cua ho cung c cac ban Trung Quc ung h manh me.

1 2