Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Sinh vin Tn Hy Mai va "Th vin Nha Nng" tinh Ha Bc Trung Quc
   2009-09-24 14:14:09    cri

Nghe Online

Tn Hy Mai la mt sinh vin Trung Quc binh thng, hoan canh gia inh Mai ngheo kho, nhng da vao s n lc khng mt moi, Mai a thanh lp mt th vin Nha Nng tai nng thn tinh Ha Bc qu hng minh. Nguyn vong cua Mai la giup cho cang nhiu nng dn c xem sach, xem sach hay. iu khin moi ngi phn khi la "Th vin Nha nng" cua Mai a c s ung h cua C quan vn hoa tinh Ha Bc, va c ph bin rng rai trong nng thn tinh Ha Bc, cac ni u thanh lp "Th vin Nha Nng".

Thi tit vung Hoa Bc trong thang 6 nong nc keo dai, nhng khng ngn can ni long nhit tinh xem sach bao cua ba con thn qu. Trong "Th vin Nha nng" cua thn ng Ta huyn Loan Thanh tinh Ha Bc, trn gia sach ba mt ng, Ty, Bc cua cn nha mt tng rng hn 40 met vung xp y p sach va tap chi, phia nam cn phong con t may vi tinh, TV, VCD va cac loai t liu bng ia VCD. Bay tam ngi ngi quy qun xung quanh chic ban to t gia phong ang chm chu xem sach, thi tit nong nc khng anh hng ti hao hng xem sach bao cua ho. Mt nng dn trong thn cho bit :

Ti thng xuyn ti y xem sach, bi vi ti lam ngh chn nui, thng qua xem sach bao ban thn co th tim hiu va co th s ly mt s vn trong chn nui, thc s co tac dung rt tt.

Th vin nng thn tinh Ha Bc u do nhn si cac gii xa hi quyn gop xy dng, trong o sinh vin Tn Hy Mai quyn gop xy dng Th vin nha nng la co ting tm nht. Tn Hy Mai la sinh vin nm th hai Trng ai hoc Tai chinh Trung Nam Vu Han, qu Mai thn Thu Sn huyn Linh Tho tinh Ha Bc. Do hoan canh gia inh kho khn, t s trung, cao trung n nay hoc ai hoc, Mai u da vao Nha trng tr cp va ban thn chm chi hoc tp nn c cp hoc bng. Trong sinh hoat, Mai rt nghim khc vi ban thn, tiu pha tit kim tng xu, nhng Mai lai rt thich mua sach. Nh khc kh hoc tp, Tn Hy Mai thi vao Trng trung hoc tinh Ha Bc, tr thanh tm gng hoc tp cua hoc sinh trong thn. Th vin Nha trng lam cho Mai nh ca gp nc, nhng tinh trang cac em hoc sinh qu nha khng co sach bao xem khin c sinh vin Tn Hy Mai au tht long.

Khi ti hoc con lp 11 trn ng v nha thi thy hai em be khoang 3-4 tui. Ti mc b ng phuc cua trng hoc, khoac cp sach i v thi thy cac em nhin ti vi anh mt sung bai, ti cam thy tht xot xa. Sau o cam thy cac em hiu bit rt it i vi th gii bn ngoai, ti mun cho cac em c xem nhiu sach bao.

Xy dng mt th vin cho ba con thn xom a tr thanh nguyn vong ln nht cua Tn Hy Mai, nm 2007, Mai ang hoc cp ba tai thanh ph Thach Gia Trang a thng qua nht ng nat va tim ban hoc quyn gop c hn mt nghin cun sach. Hn mt nghin cun sach nay a lam cho ly tng xy dng th vin dn dn tr thanh hin thc. Vic Mai thng qua nht ng nat xy dng th vin cho ba con thn xom a lam cho nhiu ngi cam ng, cung c s giup cua chinh quyn ia phng. Khng bao lu, Th vin nha nng Thu Sn cua Mai a c thanh lp.

1 2