Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bac si Trung y cp Quc gia Ly Chn Hoa tm long nhn ai y thut cao siu
   2009-09-22 14:35:21    cri
u nm nay, Trung Quc a binh chon 30 "bac si cp Quc gia" trong pham vi ca nc, y la ln u tin Trung Quc t chc hoat ng binh chon bac si Trung y cp Quc gia trong ca nc k t ngay thanh lp Nc Trung Hoa mi nm 1949 n nay. Nhng bac si Trung y cp Quc gia o y c cao thng, y thut cao siu, khng nhng cha khoi bnh cho rt nhiu ngi, ma con ong gop quan trong cho phat trin va k tha y dc c truyn cua Trung Quc. Giao s Ly Chn Hoa 85 tui, nguyn Giam c Vin Trung y tinh Ha Nam la mt trong nhng "bac si cp Quc gia" o.

Cu Ly Chn Hoa sinh nm 1924 tai mt gia inh Trung y gia truyn huyn Lac Ninh tinh Ha Nam Trung Quc. Nm 17 tui, qu hng cu xay ra thin tai han han, dich bnh ly lan. Cu Ly Chn Hoa luc o ang hoc cp ba cam thy ht sc au long trc canh dich bnh hoanh hanh nay, vy la cu a theo b Ly Canh ng hoc y cha bnh cu ngi. Luc by gi, b cu a rt ni ting vung phia Ty tinh Ha Nam, nguyn tc hanh y cua b cu la ly nhn thin lam gc, tr giup ngi ngheo, cu giup ngi lm nguy, cu khng chut cu tha trong tri bnh cu ngi, c bit gioi v cha tri cac chng cam gio ni nhit va nhng chng bnh nan y trong ni khoa. Do ngay t thi nin thiu, be Ly Chn Hoa lun lun sng bn canh b, y c cao thng, y thut cao siu cua b a co anh hng su sc i vi be Chn Hoa, chinh vi vy be Chn Hoa a c b hng dn tn tinh.

"B ti noi vi ti rng, hoc y trc ht phai hoc lam ngi. Chi co tm long nhn ai, thi mi co y thut nhn ai. ao c hanh y cua b a n su trong long ti. "

Bc sang thi thanh nin, bac si Ly Chn Hoa va hoc y thut b, va oc nhng kinh in y hoc thi c Trung Quc nh: "Ni kinh", "Thng han lun", "Kim qui yu lc"v.v. Do bac si chm chi hoc tp, mit mai nghin cu, hn na c s day bao tn tinh cua b, bac si tin b rt nhanh, chi trong 6 nm ngn ngui, bac si Ly Chn Hoa 23 tui a co th c lp cha tri cho ngi bnh. Sau ngay thanh lp Nc Trung Hoa mi, bac si Ly Chn Hoa a tr thanh bac si Trung y duy nht bnh vin huyn Lac Ninh, sau o, bac si lai c bu lam Pho Giam c Vin Trung y tinh Ha Nam.

Nm 1970, huyn Vu khu vc Ha Xng tinh Ha Nam hoanh hanh vim mang nao B. 32 ngi trong s 83 trng hp ly nhim bi thit mang. Sau khi bao cao tinh hinh dich bnh vi lanh ao ia phng, bac si Ly Chn Hoa lin lao vao cng tac iu tri vim mang nao. Nh y thut cao siu va phng phap iu tri thich ang cua bac si Ly Chn Hoa, chi trong vai ngay a khng ch c dich vim mang nao. Vic nay a gy chn ng tai khu vc dich bnh, ngi bnh cac huyn xung quanh u keo n mi bac si Ly Chn Hoa kham cha bnh. Qua iu tri bng phng phap chm cu cua bac si Ly Chn Hoa, 25 ngi bnh xut hin di chng vim mang nao a khoi bnh. Nh o bac si Ly Chn Hoa a ni ting va c ngi dn ia phng tn vinh la "Tiu thn tin".

K t nm 1980, bac si Ly Chn Hoa lai bt u nghin cu cha tri bnh ty vi, nht la vim da day bi teo man tinh, nc ngoai ph bin cho rng cn bnh nay la "bin chng trc khi xay ra ung th", "nim mac da day khng th hi phuc c". Qua canh tranh bng hinh thc u thu, bac si Ly Chn Hoa a gianh c d an nghin cu cha tri vim da day bi teo man tinh, rut cuc a t pha vn nan giai mang tinh th gii nay.

1 2