Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ngi Han Quc coi Sn ng nh qu hng cua minh
   2009-09-10 14:45:47    cri

 Tinh Sn ng Trung Quc chi cach Han Quc co mt con nc. Han Quc co mt cach noi nh sau, nu bui sang dy sm tai cang Inchon Han Quc, tri quang my tanh thi co th nghe thy ting ga gay t bn Thanh ao tinh Sn ng. T xa ti nay, Trung Quc va Han Quc khng ngng trao i vn hoa va mu dich. Nhng nm gn y, ngi Han Quc n Sn ng u t m xi nghip ngay cang nhiu, ho a lam vic cn cu va sinh sng vui ve tai Trung Quc, ho a gop phn cng hin cho s giao lu kinh t, vn hoa.v.v... gia hai nc va s phat trin cua tinh Sn ng Trung Quc.

ng Kim Sun Heung, Tng lanh s Han Quc tai thanh ph Thanh ao la mt quan chc ngoai giao thn thit n hu. Sau hn 20 nm n ai Bc Trung Quc hoc tp Trung vn, Tng lanh s Kim Sun Heung a co mi tinh su nng vi Trung Quc.

Tinh cam cua ti i vi Trung Quc a co lu ri. Nm 1982, ti n ai Bc Trung Quc hoc Trung vn mt nm, sau hn 20 nm ti ti Thng Hai cng tac hai nm ri, sau o trc tip n Sn ng cng tac. Ti co ba a con thi co hai a ra i tai Trung Quc. Ti cam thy ban thn ti co tinh cam rt su sc vi Trung Quc.

ng Kim Sun Heung noi, ng la ngi hm m vn hoa Trung Quc. Khi hoc trung hoc ng a rt thich xem tiu thuyt Trung Quc, nht la th loai tiu thuyt anh hung kim hip. Sau 20 30 nm, ng vn con nh nh in nhng tn tui tac gia Trung Quc nh Ngoa Long Sinh, Kim Dung.v.v... Ngoai tiu thuyt kim hip ra, ng thich nht la nn vn hoa cua Sn ng. ng tng xem t u chi cui nhng tac phm nh "Thuy H", "Tn T binh phap".v.v... Sau khi n Sn ng, ng lai xem va nghin cu "Thuy H" mt ln na, b xung lai nhng tinh tit a qun. ng Kim Sun Heung noi :

Vn hoa Han Quc co nhiu iu ging vn hoa Sn ng. Lu nay, Nn vn hoa Han Quc bi anh hng cua vn hoa Sn ng. T tng Khng Manh la ni dung khung c ban nht cua Nn vn hoa Han Quc. ng thi, ni dung mt s tng vn hoa Han Quc cung c truyn ba t Sn ng vao. Ngi Han Quc u rt thich xem "Thuy H". Tai Han Quc, tiu chi co tinh cht tng trng cho nn vn hoa Trung Quc u co lin quan n Sn ng. Vi du nh Khng T, Manh T, 108 anh hung Lng Sn Bac trong "Thuy H", Tn Vu trong "Tn T binh phap", Khng Thai Cng Tri Bac.v.v... u la nhng nhn vt co lin quan ti Sn ng.

Trai qua ba mi nm cai cach m ca, cac linh vc chinh tri, kinh t, xa hi, vn hoa cua tinh Sn ng u gianh c thanh tu khin moi ngi chu y. Sn ng la mt tinh ln duyn hai a tich cc tham gia canh tranh va hp tac vi quc t, khng ngng xuc tin m ca i ngoai, thuc y manh me s phat trin kinh t va xa hi cua toan tinh. Sn ng co mi trng ia ly u vit, mi trng u t tt ep, mi trng sinh sng hai hoa va truyn thng vn hoa lu i a thu hut ngay cang nhiu ngi Han Quc ti y hoc tp, lam vic va sinh sng. ng Kim Sun Heung noi :

Thi tit, phong canh va tp quan n ung cua Sn ng u rt gn gui vi Han Quc, vi tri ia ly cung v cung u vit. Ngi Sn ng nhit tinh mn khach, rt phong khoang. Ngi Han Quc co th yn tm sinh sng tai Sn ng. Ho khng coi ni nay la nc ngoai, sinh sng ang hoang nh qu hng minh.

Tai ng Yn Nhi ao trong ni thanh Thanh ao tinh Sn ng co anh Kim Jin Oo ngi Han Quc coi Sn ng nh qu hng cua minh. Anh nm nay 35 tui a sinh sng 15 nm tai Trung Quc, noi lu loat ting Ph thng Trung Quc. Nm 2005, anh m Phong kham bnh Trung y tai ng Yn Nhi ao trong ni thanh thanh ph Thanh ao, tuy chi co bn nhn vin, Phong kham cha bnh rng gn 60 met vung, thu nhp cung khng nhiu, nhng canh ep cua Thanh ao, s thn mt cua c dn, s bin i to ln xung quanh, nht la tin phat trin tt ep cua Phong kham cha bnh Trung y nh sc hut nam chm, thu hut anh mn yu Thanh ao, mn yu ngi nha Trung Quc. Anh Kim Jin Oo noi :

Ti thich nha Trung Quc, tht ma. Ti n Trung Quc nm 1994, chi thy toa lu cao hai tng trong thanh ph, ni khac u la nha mt tng, khng cao. Quan nim v sinh khng bng hin nay.

1 2