Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cu chuyn chi Tiu Li, Ngi tinh nguyn phong chng Ma-tuy
   2009-09-03 14:24:02    cri

Nghe Online

Chung ta lun cho rng vic nghin Ma-tuy la mt hanh vi, chi cn da vao nghi lc thi giai quyt c vn nay, nhng kinh nghim cua ti sau 6 nm cai nghin va khng ngng tht bai noi cho ti bit, da vao nghi lc giai quyt vic cai nghin Ma-tuy la khng th c.

Chi Tiu Li a thanh cng cai nghin c 6 nm va c cp chng chi v t vn tm ly, hin nay hang ngay chi bn rn cng vic tai C s giao duc phong chng Ma-tuy Bc Kinh va Trung tm phuc vu cng tac phong chng Ma-tuy cua minh. Trung tm phuc vu cng tac phong chng Ma-tuy la Trung tm phuc vu ngi bi nghin Ma-tuy dn gian do chi Tiu Li va mt s ngi cai nghin thanh cng cung thanh lp, t tn la "Sao Mai". Thanh vin cua tp th nay chu yu la nhng ngi ang nghin, ngi mun cai nghin va ngi a cai nghin thanh cng cung nhau giup .

Hin nay, "Sao Mai" ph bin phuc vu mang tn "Giao duc ng ng", o la mt ngi cai nghin thanh cng giup mt ngi ang nghin, hiu qua tt hn nhiu so vi ngi khac giup . Chi Tiu Li cho rng, ban thn cai nghin sau nm thanh cng co th keo gn khoang cach vi i tng phuc vu, gianh c s tin nhim cua ho.

Chi Tiu Li cho rng nghin Ma-tuy la mt cn bnh. Chi Tiu Li a tng nghin hut 7 nm, tng hut qua H-r-in, thuc phin, bt K, ung thuc lc. Vi th, chi co th nghim su sc nht i vi Ma-tuy.

iu ang s cua Ma-tuy ch nao ? iu ang s cua no ma ti cam thy rt ging hiu ng con ch. Co mt ni nc si va mt con ch, ban vt tom no vao, ch cam thy nong qua khng chiu ni chc chn se nhay vot ra ngoai. Nhng nu ban tha ch vao mt ni nc ngui, t t un nong ln, con ch co th cam thy rt khoan khoai, sau o nhit ln cao chut na, no se cam thy m ap, nhit nong ln chut na, no se thy khng chiu ni mun nhay ra khoi ni nc nong, nhng luc y a mun ri. Ti cam thy y mi la iu ang s nht cua Ma-tuy.

Ht ln nay n ln khac nm th Ma-tuy khin chi Tiu Li ngay cang lun su vao vung ly cho n khi khng th nao khng ch ni ban thn na. iu may mn la nm 2003, chi Tiu Li bi a n Trai cai nghin cng bc bay ngay thi c chuyn n "Chung c iu tri Hoa Hng Dng" mi m vn hanh th mt thang. Chung c nhn manh ngi cai nghin t quan ly ban thn, xng t giup va giup ln nhau, chi dn dn mn thich ni nay. Chung c Hoa Hng Dng a du nhp m hinh ng b hi phuc sc khoe cua nc ngoai, a tng hp cac kin thc cua bnh ly hoc Tinh thn, Khoa hoc hanh vi, Xa hi hoc va Tm ly hoc, ngi mc nghin bit minh bit ta, tim ra bin phap cai nghin thich hp vi minh nht.

Chi Tiu Li tim hiu rt nhiu kin thc hut Ma-tuy hu quan, bit nghin ngp la mt cn bnh, nht inh phai tim mt bin phap khoa hoc thich hp vi ban thn thi mi thc s giai quyt c vn . Chi Tiu Li noi :

Ti cam thy hut Ma-tuy rt ging nh bi cam cum, khng th noi la ti hm nay khng hut na, ti th, ti khoc loc, ti ha quyt tm thi ti se khng bi cam cum na, nn da vao d phong, vi du nh nng cao sc khang cua thn th minh. i vi vic hut ma-tuy nay, mun cai nghin hn va hi phuc sc khoe thi chi co cach la iu tri.

1 2