Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tinh cam cua "Nng dn ngoai" vi rung lua Trung Quc
   2009-08-27 14:58:44    cri

Nghe Online

u nm nay, tai thanh ph Tin Dng tinh Ha Nam min trung Trung Quc xay ra mt chuyn mi la, mt ngi Nht Ban a n nng thn ia phng nay nhn khoan t canh tac trng lua, tr thanh "Nng dn ngoai" chinh cng.

Tai thn Du Vi T xa H Loan huyn Tn cach thanh ph Tin Dng 150 km co mt canh ng tn la "Nng uyn xanh", mt ngi nam gii manh khanh, nc da banh mt ang lai may keo san bng rung t. ng i chic mu li trai, mc b bao h ao lin qun, i i ung cao su, ca ngi lm bun. ng tn la Ta-t-ma-chi C-nhi-si-c, la "Nng dn ngoai" t Nht Ban n Trung Quc trng lua.

ng Ta-t-ma-chi C-nhi-si-c nm nay 53 tui, la chu mt trang trai Nht Ban. ng n huyn Tn tinh Ha Nam nhn khoan lam rung vao cui nm 2008. ng noi, Chinh sach nng nng nghip hin nay cua Trung Quc a thu hut ng n Trung Quc lam rung.

Nht Ban n Trung Quc u t u la cng nghip nh san xut in.v.v..., cha co u t v nng nghip. Ti thy hin nay Trung Quc rt coi trong nng nghip, ma chinh sach rung t hin nay cung rt tt, nu rung t c gi lai v sau, se co nhiu doanh nghip ti u t v nng nghip.

Chi Ngu Xun Ha, nng dn huyn Tn la ngi gii thiu ng n Trung Quc. Nm 2005, chi Ngu Xun Ha thng qua Cuc dich vu lao ng huyn Tn gii thiu n Nht Ban lam vic, lam 3 nm "Chuyn tu" tai nng trng cua ng Ta-t-ma-chi C-nhi-si-c. S cn cu cht phac cua chi Ha lam cho ca nha ng co nhn thc mi v Trung Quc. Trong thi gian 3 nm nay, chi Ha thng k cho ng nghe v s phat trin nng thn va vn nng dn cua Trung Quc, cung noi ti Chinh sach t ai mi nht cua Trung Quc va C ch nhn khoan san xut lin gia inh, a lam cho ng co hng thu. Cui nm ngoai, chi Ha n han chun bi v nc, ng Ta-t-ma-chi C-nhi-si-c quyt inh cung chi Ha n Trung Quc nhn khoan rung t trng trot.

Ti noi chung ti bn nay u la nhn cng thao tac, khng co c gii, Nht Ban u la c gii hoa. Nghe xong ng y noi se n ch chung ti u t.Sau o ng y a cung chung ti v huyn Tn tinh Ha Nam.

Thang 10 nm 2008, Chinh phu Trung Quc sa i chinh sach hu quan, cho phep nng dn chuyn thu khoan t ai nha nc phn phi bng nhiu hinh thc. Ma huyn Tn thi a sm ph bin chuyn khoan t ai. Thn Du Vi T ma ng Ta-t-ma-chi C-nhi-si-c ti co hn 40 hec-ta t trng trot, nhng nm gn y, co khoang mt na din tich chuyn khoan t ai m Trai nui ln hoc trng nm hng. Nhng chuyn khoan t ai cho ngi Nht Ban trng lua thi thanh ph Tin Dng, thm chi tinh Ha Nam y la ln u tin, Trung Quc cung him thy. ng Du Hoa Kim, Chu nhim Uy ban thn Du Vi T cho bit s lo lng cua ng luc o.  

Luc o co i chut suy nghi, nht la ba con trong thn s ho bo i thi n Nht bit tim u ra ngi.

Sau o, trc s iu hoa cua chinh quyn xa va can b thn, ba con trong thn ht lo ngai, ng Ta-t-ma-chi C-nhi-si-c thu c gn 20 hec-ta t trng cua hn 140 gia inh nng dn, gia thu mi nm la 3750 kg thoc/mt hec-ta hoc vi gia tin tng ng, np trc tin thu mt nm, thu vi thi han la 10 nm.

1 2