Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trc khi i ngu ung mt cc nc co th phong chng tai bin mach mau nao
   2009-08-05 12:58:29    cri
Tha quy vi va cac ban, co nghin cu cho thy, trc khi i ngu ung mt cc nc, trn mt mc nao o co th phong chng tai bin mach mau nao.

Tai bin mach mau nao thng xy ra vao rang sang va bui sang, qua o co th thy mau cang c cang co nguy c gy tai bin mach mau nao. Trong mt ngay mau co luc c luc loang, ng thi co mt quy lut nht inh, bui sang t 4 gi n 8 la luc mau ng c nht, sau o dn dn loang ra, n 12 gi m la loang nht, ri dn dn c lai, n bui sang lai ln n inh cao.

Vi vy, chung ta, ma nht la nhng ngi cao tui, bui ti trc khi i ngu ung khoang 200 ml nc, nh vy, sang ngu dy, khng nhng mau khng ng c, ma con loang ra. Gii y hoc cung ph bin cho rng, bui ti trc khi i ngu ung nc khin cho mau loang ra, co li cho s tun hoan cua mach mau, phong chng tai bin mach mau nao.

Tt nhin la co nhiu nguyn nhn dn n tai bin mach mau nao, s ng c cua mau tng ln chi la mt trong nhng nguyn nhn gy bnh, nhng it nhiu co th khng inh, tao cho minh thoi quen ung nc trc khi i ngu co tac dung nht inh i vi vic phong chng tai bin mach mau nao.

Bi quyt gi gin sc khoe ma ban cn bit.

1 2