Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng thoi quen khng co li cho sc khoe
   2009-07-29 14:41:10    cri

Trong cuc sng hang ngay co nhng thoi quen chung ta tng la gi v sinh, nhng thc ra lai mt v sinh, khng nhng khng co li cho sc khoe, ma ngc lai con anh hng n sc khoe. Chng han nh:

Ly giy trng goi thc n. Co nhiu nha may giy, trong qua trinh san xut, thng la dung thuc ty, ma thuc ty sau khi tip xuc vi thc n, se gy nn mt loat phan ng hoa hoc, san sinh nhng cht c hai, gy nhim cho thc n.

Hai la khng nn ly giy v sinh lau bat ua va hoa qua. Co nhiu loai giy v sinh cha kh trung hoc kh trung khng c trit , nn vi trung se bam vao nhng th va lau. Chi co nhng loai giy v sinh cao cp c kh trung mt cach nghim ngt, mi phu hp v sinh.

Ba la trn ban n trai khn ni lng tuy trng ep mt, nhng cat bui, vi trung v.v d bam vao ni lng, hn na co nhiu loai ni lng c lam bng nhng nguyn liu co c hai, bat ia va thc n tip xuc vi ni lng trong thi gian dai se bi nhng cht c hai dinh vao, gy nn mt s bnh, anh hng n sc khoe.

Bn la ly lng ban y thc n, tuy rui nhng khng u vao thc n c, nhng chung u trn li, vn lai trng co vi trung, nhng trng nay co th lot qua mt li ri xung thc n.

Nm la khng nn ly khn mt lau ni niu, bat ia, cc chen, vi trn khn mt co nhiu vi trung, ly khn mt lau chi cang thm nhim.

1 2