Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  n vi ngi tinh nguyn Hi ch Th gii Thng Hai
   2009-06-18 17:12:22    cri

 

 

Cu Dng Tn Nghia

Trong ngo ph cu Ph Ty thanh ph Thng Hai co mt cu gia tn la Dng Tn Nghia nm nay 82. Bt u t nm 1998 ti nay, cu a chup hn 70 nghin bc anh phong canh ng ph Thng Hai. Nhng bc anh nay u phan anh ch yu trong xy dng thanh ph Thng hai, cu mang nhng bc hinh nay tim c quan hu quan Thng Hai thao lun vi ho giai quyt nhng vn nay nh th nao.

Hi ch Th gii Thng Hai nm 2010 sp khai mac, cu Dng Tn Nghia sng mt i thanh ph nay a sm lao vao cng tac Ngi tinh nguyn Hi ch Th gii Thng Hai, cu hang ngay eo may anh lun lach kkhp cac ng to ngo hem "Khu gai", tuyn truyn Hi ch th gii vn minh vi moi ngi. Cu noi bng s nhit tinh cua minh truyn cam cho ngi khac, gop sc minh t chc tt Hi ch Th gii.

thi khin cuc sng cang thm ti ep, chung ti nht thit phai xoay quanh chu nay, mi trng phai sach se my quan, lich s, c chi c dn phai vn minh, t cht phai tt. Ti tin tng c dn thanh ph Thng Hai nht inh lam tt Hi ch Th gii. APEC t chc tai Thng Hai chung ti, chung ti se t chc tht tt. Do o ti tran y long tin, cn c theo tinh thn hi nghi APEC, chung ti nht inh gianh c thanh cng my man.

Cu Dng Tn Nghia noi, cu hang ngay m trn u ngon tay thi gian khai mac Hi ch Th gii, cu lam c cng vic ht sc nho be, trong thi gian khng y 1 nm ti, cu se lam vic n lc hn na, ra mt vi du khach bn phng mt Thng Hai ti ep nht.

La c dn Thng Hai ma noi, chung ti phai ti ci on khach bn phng, n luc o se co 70 triu ngi n y, binh qun 20 ngi Trung quc se co mt ngi ti Thng Hai, con co 3 triu khach nc ngoai, ho bt u nhin Thng Hai t ng ph, thai tip xuc cua c dn thanh ph. Cng vic cua ti hin nay la tim ra nhng ch cha hai hoa va cha vn minh cua mi trng. Nhng iu khng tt trong cuc sng hang ngay cua c dn phai un nn, khng c nh m ba bai, en o khng nn i qua ng.

Moi ngi u noi, phia sau mt ngi an ng thanh at thng co mt ngi phu n lng le ung h ngi an ng o, cu ba Triu Tac Binh ung h moi mt theo kha nng cho cng tac Ngi tinh nguyn cua cu Dng Tn Nghia. Cu ba Triu Tac Binh noi, cu Nghia a nghi hu nhiu nm, nhng cu Nghia cha luc nao nghi ngi, cng tac tinh nguyn nay khng co danh li, chi la vi cuc sng cua moi ngi cang thm ti ep.

Cu ng coi nha la nha tro, ban ngay n cm coi nha la nha n, ht tin thi coi nha la ngn hang. Cn cu lam vic vi moi ngi, khng tinh toan gi ht.

Chung ta co ly do tin tng s mit mai cua ngi cao tui va s nhit tinh cua tui tre nht inh se tao nn mt gam mau nhit tinh cho bc tranh thanh cng cua Hi ch Th gii Thng Hai. Khu hiu cua Hi ch Th gii Thng Hai la "Th gii trc mt ban, chung ti bn ban", tin tng khi ban t chn ti Thng hai, nht inh cam nhn c Hi ch Th gii Thng Hai se mang ti s sang tao mi va t duy mi cho quan nim vn hoa khoa hoc ky thut cua nhn loai, con th nghim c s chn thanh va nhit tinh nim n cua Ngi tinh nguyn on tip khach qui bn phng.


1 2