Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha th gii, gc Trung Quc
   2009-04-23 15:52:44    cri

Nghe Online

Ngay 17 thang 3 trong mt Cuc lin hoan t chc tai Bc Kinh, gn 40 em ngi Trung Quc c cac gia inh nc ngoai nhn lam con nui a cung hat tp ca bai "You and me" la bai hat chu cua ai hi th thao limpic Bc Kinh nm 2008. Nhng em nay n t 34 gia inh cac nc My, Anh, Ca-na-a, an Mach, Ha Lan va Na Uy. Hin nay, cac em cung b me nui bt u Chuyn thm i tim ci ngun trong thi gian gn na thang.

Cac em trong oan thm i tim ci ngun ln nht 17 tui, be nht mi 7 tui, a s cac em trc la tai Vin phuc li Dng Chu tinh Giang T Trung Quc. Hoat ng i tim ci ngun cho cac em co c hi v ni chn rau ct rn cua minh, thm Vin phuc li Trung Quc tng nui dng cac em, ich thn cam thu va tim hiu Trung Quc.

Em Rate nm nay 12 tui, y la ln u tin em v thm Trung Quc. Nhc n n tng i vi Trung Quc, em Rate noi :

Em cam thy rt tt, em rt thich. Em mn ho, dang dp cua ho rt ging em.

Em Rate hu nh khng bit noi ting Trung Quc, nhng lai cam thy Trung Quc rt thn thit t nhin. My hm nay ti Bc Kinh, em Rate cung b me nui i du ngoan danh lam thng canh nh Quang trng Thin An Mn, Sn vn ng va Cung th thao limpic, Trng Thanh.v.v..., k tip, em con se v thm Vin phuc li Dng Chu ni tng nui dng em, tip tuc Chuyn i tim ci ngun.

Khi nhc ti nguyn vong ban u cua Chuyn thm tim ci ngun nay, ng Quach Gia Dn, tr ta giam c Trung tm phuc vu Cu Tinh thng, n vi t chc hoat ng Tim ci ngun noi :

Sau khi ra nc ngoai, cac chau sau khi khn ln rt mun bit tinh hinh t nc ni minh ra i, chung ti thun theo yu cu cua cac chau, a cac chau v thm qu hng, tim hiu vn hoa Trung Quc, nh th co li cho s trng thanh lanh manh cua cac chau. Xet n cung khun mt cua cac chau khac vi gia inh nc s tai, chung tt nhin se co nghi vn, cho nn rt mun bit ni sinh ra cua minh.

Ba Jeilyn Burman, me cua em Rate la ngi My, mi my nm qua, hai v chng ba a nhn nui 6 a tre cac nc khac nhau. Ba to y, Hoat ng nay rt co y nghia, bi vi i vi chau Rate ma noi, y la ln u tin xung quanh chau co nhiu ngi co dang dp ging chau, ma khng chi co mt ngi me mt xanh toc vang. Khi noi ti vic tai sao lai nhn nui con gai Trung Quc, ba noi, con Rate ngi Trung Quc rt xut sc, mang cho i ba bit bao nim vui.

1 2