Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng nm thang hng hai si ni cua chi ng Thun Hin
   2009-04-02 15:39:37    cri

Nghe Online

Ba mi nm cai cach m ca ti nay, bit bao nhiu ngi mang theo hanh trang n gian va c m cua minh n Thm Quyn min nam Trung Quc. Trong tit muc "i sng xa hi" hm nay, Hung Anh xin gii thiu vi cac ban chi ng Thun Hin, n cng nhn ngoai tinh t u tai Thm Quyn. Khi mi n Thm Quyn, chi tng minh chi c khu kinh t u tin cua Trung Quc nay ba thang, nhng cui cung a theo sut vi s trng thanh cua c khu gn ba mi nm.

Ti 30 thang 4 nm 1982, c gai ng Thun Hin a ap xe khach ng dai t qu hng San u Quang ng n Khu cng nghip Xa Khu Thm Quyn mi thanh lp khng bao lu, t chi n luc y gm 120 ngi.

Luc by gi chi ng Thun Hin va tt nghip cp ba, thi trt ai hoc. T Thng cao tuyn dung cng nhn n cua Xng san xut chi tre em Khai at Hng Cng Khu cng nghip Xa Khu dan bn ng a thay i vn mnh cua chi Hin.

Chinh quyn c khu luc y khuyn khich Nha u t nc ngoai ti u t m xng, thanh lp doanh nghip.v.v..., u ai thich ang cac cac iu kin nh thu, tin dung, t ai, lng lao ng.v.v... Chi Hin lam vic tai Xng san xut chi tre em Khai at la Doanh nghip 100 o/o vn Hng Cng u tin tai ai Luc sau khi cai cach m ca, san phm c ngi tiu dung Anh va xtrylia a thich.

Nm 1982, chi Hin va cac chi em trong ky tuc xa

Chi ng Thun Hin va my nghin n cng nhn c tuyn vao xng cung mt t a tr thanh n cng nhn ngoai tinh t u tai Thm Quyn, ho u c goi la "C gai Khai at"

Xung quanh Xng Khai at luc o rt hoang vng, lac ac co my nha ng dn. Khng it n cng nhn thy th mu mao bo v, nhng chi Hin a lai.

Cng vic san xut dy chuyn cua xng n gian, nhng khn trng, lam thm gi kip trao hang la chuyn thng.

Luc y ti con tre, khng thy vt va. o luc y cung khng co Ca hang bach hoa va ni giai tri, ngoai lam thm gi ra ban thn cam thy vn cn lam thm gi.

Chi ng Thun Hin lam vic tai Xng san xut chi Khai at co thu nhp ang k. Chi Hin mi thang lng 80 ng nhn dn t, ngoai ra con co khoang 200 la Hng Cng tin lam thm gi. u thp nin 80 th ky 20, lng cua cng nhn Trung Quc rt thp, thu nhp cua nhiu ngi chi khoang 20-30 ng Nhn dn t. Chi Hin noi ua la thu nhp cua minh con cao hn chu tich nc.

Nm 2008, chi Hin vn phong hin ai

Chi ng Thun Hin la ngi may mn. thm Quyn ngoai co mt vic lam ra, chi con "gt hai" c tinh yu. Sau khi ti Thm Quyn mt nm, chi Hin quen bit va tim hiu anh Ng T Phong, ng hng va lam vic trong cung Xng Xa Khu Thm Quyn. Nm 1987, hai ngi thanh lp gia inh va cung nhau chuyn h khu n Thm Quyn.

Cung trong nm 1987, hai v chng a co cn h khep kin cua minh. Nm o Thm Quyn t chc ln u tin ban nha cng khai. Trc o, nha ca u do n vi phn phi hoc cho thu. Ban nha c tin hanh thi im trc tin tai Khu cng nghip Xa Khu, ma anh Ng T Phong noi la Nha phuc li danh cho cng nhn vin chc.

Cn h rng 66 met vung vi gia hn 10 nghin ng nhn dn t. t u np 3 nghin ng nhn dn t, con lai mn ngn hang mi thang tra gop hn 100 ng nhn dn t. Lng cua ti luc o la hn 300 ng nhn dn t/thang.

1 2