Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cuc hanh trinh pha bng cua hai phong vin ai Loan Trung Quc
   2009-03-26 17:14:17    cri

Nghe Online

22 nm trc hai phong vin T L va Ly Vinh c "Bao Bui chiu T Lp" ai Loan Trung Quc a ln u tin n ai luc phong vn. La chuyn phong vn thu hut s theo doi cua bao chi toan cu, pha v trang thai cach ly hoan toan gia hai b eo bin ai Loan a keo dai 38 nm, Chuyn i ai Luc Trung Quc cua hai phong vin a c gii bao chi hai b goi la Cuc hanh trinh pha bng.

Thang 7 nm 1987, Chinh quyn ai Loan Trung Quc tuyn b giai toa C ch cach ly hoan toan vi ai luc a thc hin 38 nm, cho phep ng bao ai Loan v ai luc thm thn nhn va i du lich. ng Ng Phong Sn, Tng bin tp toa bao "Bui chiu T Lp" ai Loan luc by gi cho rng quan h hai b se co s i mi ln, do o ng a a ra mt quyt inh manh dan : C phong vin tranh thu nhanh chong n ai luc phong vn. Hai phong vin T L va Ly Vinh c cua toa bao "Bui chiu T Lp" a hn hanh tr thanh phong vin ai Loan t u t chn ln ai Luc Trung Quc.

Ban u hai ngi c chon c i khng phai la ti va anh Ly Vinh c, ma la mt phong vin nhip anh va mt phong vin Tai chinh kinh t. Luc y suy xet c phong vin Kinh t se khng nhay cam lm. Sau o lanh ao cua ti xet n ti co nng lc ngoai ng, co th co phong vin nc ngoai phong vn, trc khi vao lam vic tai Toa bao, ti a vit bai v quan h hai b. Do o toa bao a nhanh chong c chung ti thay th hai ngi cu.

Phong vin T L nm o 31 tui, qu Thng Hai, tt nghip khoa ting Anh Trng ai hoc am Giang ai Loan, luc by gi la nghin cu vin S nghin cu chinh tri. Phong vin Ly Vinh c nm o 34 tui, sinh trng Cao Hung, tt nghip khoa Chinh tri Trng ai hoc Chinh tri ai Loan, luc y la Trng phong nghin cu chinh tri va kinh t cua toa bao.

Ngay 11 thang 9, hai phong vin Ly Vinh c va T L xut hanh t ai Bc, ho la chon T-ki- la tram trung chuyn vao ai luc Trung Quc, mong ai s quan Trung Quc tai Nht Ban giup c lc.

Ti co n tng la chung ti ti T-ki- vao luc chp ti, khi chung ti go ca ai s quan Trung Quc tai T-ki- thi tri a ti. Mt nhn vin ra hoi chung ti co vic gi, khi chung ti trinh bay vic nay vi ho, net mt anh y to ra rt kinh ngac. Anh y cam thy y la vic trong ai, anh y khng bit nn x ly nh th nao, cn phai xin y kin, chung ti ch i hai ngay tai T-ki-. Sau o anh y tim gp chung ti, cho bit ho hoan nghnh chung ti i phong vn vi thai ht sc thin chi.

1 2 3