Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ti�u chu��n hoa� sa�n xu��t x�y d��ng "Qu� h��ng rau cu� qu�a "cu�a Trung Qu��c
   2008-06-09 15:49:37    cri

Co� s�� n�ng ��� v�� chi�nh sa�ch cu�a Chi�nh phu�, co� s�� chi� �a�o cu�a chuy�n gia ngay ta�i nha�, ca�c doanh nghi��p xu��t kh��u rau cu� qua� va� n�ng d�n Tho� Quang cu�ng nh� nhi��u �i�a ph��ng �� ti�nh S�n ��ng ���u �a� tr��c ti��p ����c chia se� l��i i�ch. N�m 2006, Rau cu� qua� Tho� Quang �a� ��ng ky� tr�� tha�nh m��t th��ng hi��u t��p th��, �i��u na�y �a�nh d��u rau cu� qua� Tho� Quang v��i ���c tr�ng la� n�i xu��t x�� �a� ����c xa� h��i c�ng nh��n vi� ch��t l���ng cao. Tho� Quang co�n �a� ���u t� 14 tri��u nh�n d�n t�� x�y d��ng Trung t�m ki��m nghi��m th��ng hi��u chuy�n m�n, mi��n la� th�ng qua ki��m nghi��m ta�i trung t�m na�y, rau cu� qua� sa�n xu��t ta�i Tho� Quang se� kh�ng c��n ti��n ha�nh ki��m nghi��m l��y m��u khi xu��t kh��u, k��t qua� ki��m nghi��m cu�a trung t�m �a� nh��n ����c s�� ch��p nh��n cu�a h�n 50 n���c tr�n th�� gi��i, �i��u na�y cu�ng co� nghi�a la� th��ng hi��u rau cu� qua�Tho� Quang �a� nh��n ����c s�� ch��p nh��n r��ng ra�i tr�n th�� gi��i. �ng Doa�n Du�ng, Ng���i phu� tra�ch C�ng ty H��u ha�n Pha�t tri��n N�ng nghi��p Hi��n �a�i Tam nguy�n Th�� ky� tha�nh ph�� Tho� Quang no�i:

"Hi��n nay t��ng lai thi� tr���ng r��t t��t, gi��ng rau ma� chu�ng t�i sa�n xu��t ���u co� c� s�� cu�a mi�nh. Sau khi m�� mang thi� tr���ng, thu nh��p se� r��t cao va� khuy��n khi�ch n�ng d�n ti��p tu�c tr��ng tro�t ti�u chu��n hoa�."

�ng V��ng La�c Nghi�a t��ng d��y l�n Phong ra�o r�� rau n�m na�o hi��n nay �ang d��n d��t n�ng d�n Tho� Quang lao va�o cu��c ca�ch ma�ng cu�a nga�nh n�ng nghi��p m��i v�� ti�u chu��n hoa� sa�n xu��t. �ng �a� k�u go�i ca�c doanh nghi��p sa�n xu��t n�ng nghi��p ca� n���c, ha�y ti��p tu�c pha�t tri��n ti�u chu��n hoa� sa�n xu��t, �a�m ba�o nghi�m ng��t ch��t l���ng sa�n ph��m. �ng no�i:

"D�n di� th��c vi thi�n, nh�ng �i��u quan tro�ng nh��t cu�a la� an toa�n v�� sinh th��c ph��m. C��n pha�i x�y d��ng y� th��c th��ng hi��u, kinh doanh m��t ca�ch ti�n nhi��m, ba�o v�� hi�nh a�nh cu�a n�ng sa�n ph��m v��i th��ng hi��u n��i ti��ng cu�a Trung Qu��c, l��y la�i ni��m tin cu�a nh�n d�n va� phu�c vu� cho nh�n d�n b��ng sa�n ph��m ch��t l���ng t��t. Ra s��c ti��n ha�nh ti�u chu��n hoa� sa�n xu��t n�ng nghi��p, t�ng c���ng ki��m soa�t va� pho�ng ng��a nh��ng v��n ��� li�n quan t��i an toa�n v�� sinh trong qua� tri�nh sa�n xu��t n�ng sa�n ph��m, hoa�n thi��n h�� th��ng qua�n ly� an toa�n ch��t l���ng, thi��t th��c �a�m ba�o cung c��p cho xa� h��i n�ng sa�n ph��m an toa�n va� dinh d���ng."

Hi��n nay, ti�u chu��n hoa� sa�n xu��t kh�ng nh��ng khi��n rau cu� qua� Tho� Quang x�y d��ng ����c th��ng hi��u qu��c t�� t��t �e�p, ma� co�n mang la�i l��i i�ch l��n cho ca�ng nhi��u n�ng d�n Trung Qu��c, khi��n s��c ca�nh tranh qu��c t�� cu�a n�ng sa�n ph��m Trung Qu��c nga�y ca�ng ma�nh me�, th��ng hi��u qu��c t�� nga�y ca�ng ng�n vang.


1 2