Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ng thai du lich
   2009-08-14 14:58:21    cri

 

 

Pho Chu tich Hip hi Du lich Trung Quc Lu Kim Binh noi, qua khng ngng phn u, nganh du lich Trung Quc a phat trin thanh mt nganh quan trong trong nn kinh t quc dn, thi trng du lich Trung Quc cung t thi trng du lich nhp canh n thun 30 nm trc phat trin thanh cuc din phat trin toan din co ba thi trng ln du lich xut canh, nhp canh va du lich trong nc. Hin nay, Trung Quc a tr thanh nc on du khach nhp canh ln th t va nc ngun khach xut canh ln nht chu A, a co 137 nc va khu vc tr thanh im n du lich cua oan du lich cng dn Trung Quc.

Theo thng k cua Tng Cuc Du lich Nha nc Trung Quc, nm 2008, s cng dn du lich xut canh cua cng dn Trung Quc ln ti 45,84 triu lt ngi. Doanh thu du lich ngoai t cua nganh du lich Trung Quc cung t 263 triu USD nm 1978 tng ln ti 40,8 ty USD nm 2008.

Mi y, Chinh phu Bra-xin tuyn b trin khai vic chng nhn bin phap an toan i vi cac cng ty du lich co san phm du lich mao him bao v tt an ninh cua du khach.

B Du lich Bra-xin nu ro, bt u t sau thang u nm nay, tt ca cng ty du lich cung cp san phm du lich mao him u co th t la chon vic sat hach cua c quan chinh phu, anh gia cp bc cua bin phap bao am an ninh.

Theo thng k, hin nay, Bra-xin tng cng co 480 cng ty du lich cung cp san phm du lich mao him, doanh thu ln ti 270 triu USD/nm.


1 2