Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  i bong chuyn n Trung Quc thanh tich thi u kem khin ngi hm m tht vong
   2009-10-16 08:48:17    cri

Tai Trung Quc, nu binh chon i th thao c ngi dn trong nc gi gm nhiu hy vong va quan tm nht, thi o chc hn la i bong chuyn n Trung Quc. Nhiu nm nay, i bong chuyn n Trung Quc lun chim vi th c bit trong long ngi hm m Trung Quc, biu hin cua ho a mang lai nhiu hanh phuc va nim vui cho ngi hm m. Nhng sau Th vn hi Bc Kinh, nhiu cu thu bong chuyn n Trung Quc v nghi, i bong chuyn n Trung Quc vi cac gng mt mi a thi u kem trong mt loat thi u, nht la thua cho i bong chuyn n Thai Lan cha bao gi thng qua minh tai Giai v ich bong chuyn n chu A kt thuc cach y it lu, mt chc v ich, khin ngi hm m rt kho chp nhn.

Trong cac i bong a, bong r va bong chuyn Trung Quc, chi co i bong chuyn n Trung Quc tng oat chc v ich th gii, v ich Th vn hi. Thp nin 80 th ky trc, i bong chuyn n Trung Quc lin tip oat chc v ich tai Cup th gii, Giai v ich th gii va Th vn hi, tr thanh i bong u tin trong lich s lin tuc nm ln oat chc v ich tai giai ln th gii. Thanh tich huy hoang nay a hinh thanh mt sc manh tinh thn to ln, c vu ca mt th h ngi tai Trung Quc trong thi ky u cai cach m ca.

Bc sang th ky 21 n nay, i bong chuyn n Trung Quc tip tuc vit nn trang s ve vang, ln lt gianh chc v ich tai Cup th gii nm 2003 va Th vn hi A-ten nm 2004, tr lai inh cao. i bong chuyn n Trung Quc a co mt s ng lp tre theo ui trong khi tr lai inh cao th gii. Co th noi, i bong chuyn n la mt i th thao c ca ba th h gm ngi cao tui, trung nin va thanh nin quan tm quy mn.

Nhng nc thuy triu co luc ln luc xung, ng i gp ghnh trc tr, sau khi oat tm huy chng ng tai Th vn hi Bc Kinh, lp vn ng vin vang cua i bong chuyn n Trung Quc v nghi, i bong chuyn n Trung Quc a thay i hun luyn vin, dung nhiu gng mt tre a dn dn xung dc. Tai cac giai thi u trong nm 2009, i bong chuyn n Trung Quc a thua mi my trn, hai ln thua cho i thu lu nay la Nht, khin ngi hm m rt lo lng. Nht la tai Giai V ich chu A kt thuc cach y it lu, i bong chuyn n Trung Quc a thua cho i bong chuyn n Thai Lan trc y cha bao gi thng minh, mt chc v ich chu A, khin ngi hm m rt tht vong. Anh Tn Thng Thuy, ngi hm m quan tm theo doi bong chuyn n a hn 10 nm noi:

"Rt tht vong, bi vi trc o cam thy bong chuyn n ang xung dc, khng ng i bong chuyn n Trung Quc lai thua cho Thai Lan, cam thy ang le phai thng Thai Lan, nhng qua trinh thi u khin moi ngi kho co th tip tuc xem c."

Thua cho i Thai Lan, a gy tn thng rt ln trong long ngi hm m, bi vi iu nay khng chi la kt thuc lich s i bong chuyn n Trung Quc lin tuc oat chc v ich tai Giai V ich chu A, con phan anh khach quan thc lc bong chuyn n Trung Quc a khng bng trc. Anh Tn Thng Thuy noi:

"Ti cam thy xet t s thc khach quan a khng con la i manh th gii na, hin nay a ri vao i bong hang hai ri, nu thi u khng kheo, co th ngay i bong hang hai cung chi nm phia di."

Chi trong thi gian my thang a thua hn mi trn, s mong i tm ly cua ngi hm m i vi i bong chuyn n nhanh chong ha xung, ho bt u nh n lp vn ng vin bong chuyn n Trung Quc khoa trc. Anh Trn Kha Vn, mt ngi hm m a so sanh i bong chuyn n Trung Quc trc va nay:

"u im duy nht ma ti thy la cao trung binh cua cu thu hin nay a cao hn trc rt nhiu, nhng cac mt khac thi khng th sanh vi trc y, nht la cht lng cua chuyn mt, mc phi hp n y gia tc chuyn bong cua chuyn hai vi cu thu tn cng."

1 2