Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Forbes binh chon 10 tay vt thu nhp cao nht trong lang qun vt th gii
   2009-09-23 15:15:00    cri

NO.6/Venus Williams

Thu nhp nm: 14,5 triu USD

Thu nhp t tin thng: 23,9 triu USD

S ln v ich Gland Slam: 7 ln

Venus gianh c 3,8 triu USD tin thng trong cac giai thi u nha ngh, at ky luc cao nht trong cuc i vn ng vin nha ngh. Trong khi o, Venus Williams lun xng thc hin mc thng nh nhau gia cac tay vt nam va n trong Giai qun vt Wimbledon m rng, iu nay tr thanh hin tht trong nm 2007. Venus Williams tr thanh ngi c li u tin, bi Venus gianh chc v ich n nm o.

NO.7/Andy Murray

Thu nhp nm: 12 triu USD

Thu nhp t tin thng: 8,5 triu USD

S ln v ich Gland Slam: khng

Andy Murray la a qun cua Giai qun vt My m rng nm ngoai, hin nay xp th hai trn th gii. Rt nhiu ngi hy vong chang thanh nin 22 tui nay co th thc hin chc v ich Gland Slam u tin cua minh, iu nay cung co th tao cang nhiu c hi cho anh tip xuc vi cac nha tai tr hn, trong o bao gm Ngn hang Hoang gia Xct-len v.v.

NO.8/Novak Djokovic

Thu nhp nm: 10,5 triu USD

Thu nhp t tin thng: 12,9 triu USD

S ln v ich Gland Slam: 1 ln

Nm ngoai, chang thanh nin S-bi-a 22 tui nay a gianh chc v ich Giai qun vt -xtry-li-a m rng nm 2008, thu c s t pha trong cuc i nha ngh. Novak Djokovic va Head, thng hiu th thao ni ting Ao a ky mt hp ng hu hinh.

NO.9/Ivanovic

Thu nhp nm: 8 triu USD

Thu nhp t tin thng: 7 triu USD

S ln v ich Gland Slam: 1 ln

Nm ngoai, Ivanovic gianh c chc v ich Gland Slam u tin va ngi ba chu th gii, Ivanovic t cho rng se co thu nhp cao hn sau khi ban hp ng vi Adidas ht han nm nay, nhng s chn thng va phong kem(k ca bi loat trong vong u tai Giai qun vt My m rng va ri) a can tr thiu n 21 tui nay, khng nhng tin thng giam manh, ma con vao th yu trong cuc am phan vi Adidas.

NO.10/James Blake

Thu nhp mt nm: 7 triu USD

Thu nhp t tin thng: 6,6 triu USD

S ln v ich Gland Slam: khng

Ngi th cao nht cua James Blake la tng xp th 4 th gii trong nm 2006, hin nay, Blake xp th 23, nhng s chnh lch nay khng giam nim tin cua cac nha tai tr ngng i vi anh, co le ho cang coi trong b ngoai cua anh(Blake tng c binh chon la mt trong nhng chang trai gi cam nht).


1 2