Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Forbes binh chon 10 tay vt thu nhp cao nht trong lang qun vt th gii
   2009-09-23 15:15:00    cri
Gn y, Forbes a cng b 10 tay vt ng u trong bang xp hang thu nhp cao nht trong lang qun vt th gii trong 12 thang qua, iu ang chu y la, tng thu nhp cua 10 tay vt nay ln ti 165 triu USD.

NO.1/Roger Federer

Thu nhp nm: 36 triu USD

Thu nhp t tin thng: 50 triu USD

S ln v ich Gland Slam: 15 ln

Nm ngoai, ngi u trong lang qun vt nam th gii cua Federer a lot vao tay Rafael Nadal, nhng, nm nay, Federer tr v u trng vi phong manh, oat c 3 chc v ich trong 4 giai Gland Slam trc o, gianh lai ngi ba chu th gii.

Nm ngoai, thu nhp t tin thng trong cac trn u nha ngh cua Federer vt qua Pete Sampras, ng u th gii, nm nay, s ln v ich Gland Slam cua anh mt ln na vt qua Sampras. Thanh tich o khng th tach ri vi ban hp ng cua Cng ty Nike.

NO.2/Sharapova

Thu nhp nm: 22,5 triu USD

Thu nhp t tin thng: 12,6 triu USD

S ln v ich Gland Slam: 3 ln

Ca nm 2008, chn thng lun giay vo "ngi ep" lang qun vt nay, nhng Sharapova vn gi hp ng gia tri cao c inh vi cac nha tai tr, vi du nh Nike, Canon v.v. c bit, gn y, Sharapova a ky hp ng vi Unilever, tr thanh ngi ai din cho nc gt u cua cng ty nay, ban hp ng nay mi nm se mang lai it nht 250 triu USD cho Sharapova.

NO.3/ Rafael Nadal

Thu nhp nm: 20 triu USD

Thu nhp t tin thng: 25,2 triu USD

S ln v ich Gland Slam: 6 ln

Nadal chi mi 23 tui a gianh c 6 chc v ich Gland Slam va 25 triu USD tin thng(xp th 4 trong lich s). Sau khi v ich Giai qun vt Wimbledon m rng nm ngoai, Nadal a nhn c 3 hp ng tai tr mi, trong o bao gm Cng ty Bao him ln nht Ty Ban Nha v.v.

NO.4/Serena Williams

Thu nhp nm: 18 triu USD

Thu nhp t tin thng: 26 triu USD

S ln v ich Gland Slam: 11 ln

Khi Serena ang trong thi ky inh cao khng ai co th anh bai chi. Thu nhp t tin thng trong cac giai nha ngh at 26 triu USD la mc cao nht trong cac tay vt n nha ngh. Trong khi o, Serena co rt nhiu s thich, gn y, Serena cung vi chi gai minh tr thanh c ng cua Cu lac b Miami Dolphins.

NO.5/ Andy Roddick

Thu nhp nm: 16 triu USD

Thu nhp t tin thng: 16,8 triu USD

S ln v ich Gland Slam: 1 ln

Roddick mt vi tri sai lm trong mt thi im sai lm, Federer tr thanh "ngi i u" vi anh. 4 ln lot vao trn chung kt cua cac giai Gland Slam chi mt ln gianh chc v ich, 3 ln con lai u bi Federer anh bai.

1 2