Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bach Tuyt: Ngi sao hy vong tai Th vn hi Lun n-I
   2009-09-04 14:28:52    cri

 

Mt o bng vi nu ci ti tn, o la biu hin tinh cam ep nht cua Bach Tuyt trong khoanh khc v ich. 2 gi 25 phut 15 giy khng phai la thanh tich tt nht cua Bach Tuyt trong mn Ma-ra-tng, tuy nhin, vi thanh tich nay Bach Tuyt, c gai 21 tui nay a ng trn buc nhn giai thng cao nht tai Giai v ich in kinh th gii Bec-lin. Cung vi tm Huy chng vang trong ngay thi u cui cung nay, oan th thao Trung Quc a vn ln xp th 13 trong bang tng sp huy chng.

Bach Tuyt gianh thng li trong ngay thi u cui cung cung a lam cho ng Phung Thu Dung, Pho Chu nhim Trung tm Quan ly in kinh quc gia v cung phn khi. ng ht li khen ngi rng "Bach Tuyt vn la vn ng vin chu yu tp chay 5000 met va 10.000 met, khng thng xuyn tp Ma-ra-tng.

Th nhng, trong cuc thi hm nay, moi ngi u ghi nhn Bach Tuyt chng khac nao nh mt vn ng vin Ma-ra-tng giau kinh nghim. Ngoai nhng khi ung nc, ly tm sp thm nc...trn gia ng chay ra, Bach Tuyt a phn phi th lc mt cach rt hp ly. Co th noi Tuyt a phat huy ti a trinh cua minh".

1 2