Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac trn u kinh in cua Giai v ich in kinh th gii-I
   2009-08-26 14:40:58    cri

 

Giai v ich in kinh th gii Bec-lin nm 2009 a khep lai tai Sn vn ng -lim-pich, Giai v ich in kinh th gii ln nay a lp nn nhiu ky tich, lai du n su sc cho moi ngi. Trong khi o, 11 giai v ich in kinh th gii trc y cung tng co nhiu trn u kinh in kho qun.

Ky tich Lu Tng v ich trn ng ua vt rao tai -sa-ka

Tai Giai v ich in kinh th gii Hen-xin-ki, Lu Tng chi gianh Huy chng bac, v sau Ladji Doucoure chi 0,01 giy. Hai nm sau, tai ng ua trn Sn Na-gai -sa-ka, Lu Tng a la nha v ich -lim-pich va vn ng vin gi ky luc th gii, mc du trong trn chung kt "ngi bay Trung Quc" xp ng chay ria s 9. Khng y 13 giy Lu Tng a cho bit kt qua, thc hin muc tiu v ich ba giai ln: Th vn hi, V ich th gii va Cup th gii, t o, ky luc khng Huy chng vang  ni dung nam tai giai v ich in kinh th gii cua Trung Quc c pha v. ng nhin, trn u nay cung la mt trn u trinh cao, quan qun va a qun u vi thanh tich 13 giy.

Huyn thoai chin thng cua Mike Powell

Ngay 30 thang 8 nm 1991, trn Sn vn ng Quc gia T-ky-, Mike Powell ng trc h cat trong ln nhay th 5, ln nhay nay a at thanh tich 8 met 95. y la kit tac thi ai trong lich s th thao cua loai ngi. Ky luc th gii 8 met 90 do ngi My Bob Beamon lp trn cao nguyn thanh ph M-hi-c nm 1968 c coi la "Cu nhay cua th ky 21", 23 nm qua, ngoai Carl Lewis ra, khng ai co th tip cn ky luc nay. Th nhng, cung vi s xut hin cua Powell, hai huyn thoai trong lang in kinh th gii bi pha v: "ky luc th ky 21" cua Beamon bi pha v, 65 trn thng lin tip trong 10 nm qua cua Lewis a chm dt. iu ang chu y la ky luc th gii 8 met 95 vn c gi n nay.

1 2