Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Liu Huy: T Th duc dung cu n C ta u khng thua kem ai-I
   2009-08-14 15:55:04    cri

 

Trong trn chung kt c ta hang 69kg nam -lim-pich Bc Kinh din ra ngay 12-8-2008, trc tinh hinh ng i Thach Tri Dung rut khoi thi u do chn thng, lc si Liu Huy cua i Trung Quc a chin thng tuyn thu Phap va Ac-m-ni-a, gianh chc v ich.

Sau trn u, Liu Huy va hun luyn vin Vu Kit a ra sn cam n khan gia bng ng tac chao qun s. Liu Huy cho bit "i tuyn quc gia trc khi ln ng thi u a noi vi chung ti rng: tt ca vi T quc. Sau khi anh Dung bi chn thng, ti bit rng mun gianh c Huy chng vang chi da vao minh ti, bi vy cang thm kin inh quyt tm gianh Huy chng vang".

Liu Huy la ngi Tin ao, tinh H Bc, Tin ao c tn vinh la "Qu hng th thao Trung Quc", nhng danh thu th duc dung cu Ly Tiu Song, Dng Uy u la ngi Tin ao. c hun uc t nho, Liu Huy mong mun tr thanh vn ng vin th duc dung cu, nm ln 7 a ghi tn tham gia i th duc dung cu cua trng th thao, nhng rt ang tic khng c tuyn chon, ma ngc lai lai lot vao mt xanh cua hun luyn vin i c ta Cam Vinh Khu.

Mi tp c ta c vai hm, Liu Huy a bi ngi nha goi v, nguyn nhn la s Huy sau nay khng ln c. Ba nm sau, hun luyn vin Cam Vinh Khu vn khng cam chiu a lai mt ln na n nha Huy thuyt phuc cha me cho Huy tip tuc tp c ta.

1 2